NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Tužba za naknadu Å¡tete /pravo-poslovanje-saveti/
Tužba za naknadu Å¡tete /pravo-poslovanje-saveti/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 4
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Nenad - Bg   
Sunday, 31 July 2011

Tužba za naknadu štete

 

Primer tužbe za naknadu štete od strane jednog preduzeća uperen protiv drugog pravnog lica

 

 
TUŽBA ZA NAKNADU ŠTETE
 

TRGOVINSKI SUD U ____________

TUŽILAC: Preduzeće "A" sa sedištem u ____________, ul. __________ br. ____.

TUŽENI: Preduzeće "B" sa sedištem u ____________, ul. ___________ br. ____.

R a d i: 250.000,00 dinara, u 2 primerka, priloga 12

 
T U Ž B A

Tužilac i tuženi su dana 10.01.2005. godine zaključili kupoprodajni ugovor, na osnovu koga se tužilac obavezao da tužiocu proda jedan fotokopir aparat marke "CANON", oznake 6080, za kupoprodajnu cenu od 800.000,00 dinara, uz obavezu tužioca da kupoprodajnu cenu plati do 15.01.2005. godine. Tuženi se obavezao da navedeni fotokopir aparat preda tužiocu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora, tj. do 10.02.2005. godine.

D O K A Z: Ugovor o kupoprodaji br. 111/01 od 10.01.2005. godine.

Tužilac je u celini izvršio svoju ugovorenu obavezu jer je kupoprodajnu cenu u celini isplatio dana 14.01.2005. godine.

D O K A Z: Izveštaj o promenama na računu tužioca od 14.01.2005. godine.

MeÄ‘utim, tuženi svoju ugovorenu obavezu nije izvršio u ugovorenom roku već je svoju obavezu izvršio u docnji, te je tužiocu pomenuti aparat za fotokopiranje predao tek 10.05.2005. godine.

D O K A Z: Potvrda o prijemu aparata za fotokopiranje "CANON", oznake 6080 od 10.05.2005. godine.

Prema tome, tuženi je svoju ugovorenu obavezu izvršio posle isteka ugovorenog roka i to sa 90 dana zakašnjenja.

Tužilac je preduzeće koje se bavi projektovanjem, te mu je u njegovom poslovanju neophodno korišÄ‡enje aparata za fotokopiranje. Tužilac je u vreme zaključenja ugovora sa tuženim imao aparat za fotokopiranje koji je već bio dotrajao, te je tužilac, s obzirom da je od tuženog kupio nov aparat, stari aparat za fotokopiranje prodao Preduzeću "C" iz _______________ za ugovorenu cenu od 350.000,00 dinara i isti je dana 09.02.2005. godine predao Preduzeću "C".

D O K A Z:
1. Ugovor o kupoprodaji br. 222/97 od 15.01.2005. godine.
2. Potvrda preduzeća "C" da im je navedeni aparat za kopiranje isporučen 09.02.2005. godine.

Prema tome, tužilac je bio u uverenju da će tuženi svoju ugovorenu obavezu izvršiti u ugovorenom roku, s obzirom na to da je tužilac u celini izvršio svoju ugovorenu obavezu, jer je isplatio kupoprodajnu cenu.

Tužilac je bio prinuđen da u periodu od 10.02.2005. godine do 10.05.2005. godine za usluge kopiranja dokumentacije angažuje preduzeće "D", te je ovom preduzeću za navedene usluge isplatio ukupan iznos od 400.000,00 dinara.

D O K A Z:
1. Račun preduzeća "D" br. 333/05 od 10.05.2005. godine na iznos od 400.000,00 dinara.
2. Izveštaj o promenama na računu tužioca od 10.05.2005. godine.

Da je tuženi izvršio svoju ugovorenu obavezu, tužilac bi sam vršio kopiranje dokumentacije, te bi u navedenom periodu imao troškove u iznosu od 320.000,00 dinara (troškovi papira, tonera i amortizacije), a kako je tužilac za navedene usluge platio iznos od 400.000,00 dinara, tužilac je pretrpeo stvarnu štetu u iznosu od 80.000,00 dinara.

Kao što je već istaknuto tužilac je organizacija koja se bavi projektovanjem, i u navedenom periodu tužilac nije mogao da prihvati zaključivanje svih ugovora o projektovanju sa naručiocima, jer nije imao u svojim prostorijama aparat za fotokopiranje, te je bio prinuÄ‘en da odbije zaključivanje 3 ugovora o projektovanju za koje je imao ponudu, te je na taj način sprečeno povećanje njegove imovine (izmakla korist), u ukupnom iznosu od 150.000,00 dinara, s obzirom da bi po svakom navedenom poslu tužilac ostvario neto dobit od po 50.000,00 dinara, jer se radi o tipskim projektima.

D O K A Z:
1. Ponuda preduzeća "E" od 10.03.2005. godine.
2. Dopis tužioca br. 444/05 od 16.3.2005. godine.
3. Ponuda preduzeća "F" od 20.03.2005. godine.
4. Dopis tužioca br. 555/05 od 31.3.2005. godine.
5. Ponuda preduzeća "G" od 10.05.2005. godine.
6. Dopis tužioca br. 666/05 od 6.5.2005. godine.

Prema tome, tužilac je pretrpeo stvarnu štetu u iznosu od 80.000,00 dinara i štetu po osnovu izmakle dobiti od 150.000,00 dinara, te kako je tuženi tužiocu prouzrokovao navedenu štetu zbog neizvršavanja ugovorene obaveze, tužilac traži da mu tuženi tu štetu nadoknadi.

Prema tome, tužilac predlaže da sud donese sledeću:

 
P R E S U D U
 
1. Usvaja se tužbeni zahtev tužioca, pa se obavezuje tuženi da tužiocu na ime naknade štete - stvarne štete, isplati iznos od 80.000,00 dinara, sa kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, od 16.05.2005. godine do dana isplate, u roku od 8 dana od dana prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

2. Usvaja se tužbeni zahtev tužioca, pa se obavezuje tuženi da tužiocu na ime naknade štete - izmakle koristi, isplati iznos od 150.000,00 dinara, sa kamatom u skladu sa Zakonom o visini stope zatezne kamate, od 16.05.2005. godine do dana isplate, u roku od 8 dana od dana prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

3. Obavezuje se tuženi da tužiocu plati parnične troškove, u roku od 8 dana od dana prijema presude, pod pretnjom prinudnog izvršenja.

 
U ___________ dana _________ 2005. godine                                                                ZA TUŽIOCA

POPIS TROŠKOVA:

1. Taksa za tužbu ............

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

One good turn deserves another.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA

.
 
Ko prezire dobar savet, sam sebi nanosi Å¡tetu.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik