NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Ugovor o organizovanju ekskurzije /turizam-poslovanje-pravo/
Ugovor o organizovanju ekskurzije /turizam-poslovanje-pravo/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 2
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Kimex turist   
Saturday, 29 January 2011
Ugovor o organizovanju ekskurzije
 
 

Primer ugovora o organizovanju ekskurzije (izleta, škole u prirodi, zimovanja, letovanja i kampova) izmeÄ‘u turističke agencije i škole

 
UGOVOR O ORGANIZOVANJU EKSKURZIJE

 
Zaključen dana _____ 2010. godine između:
1. _______________________________________ (u daljem tekstu:  Organizatora putovanja), koju zastupa_______________________  i
2. _________________________ (u daljem tekstu: Korisnik usluga), koju zastupa __________________________


ÄŒlan 1.

Ovim ugovorom regulišu se meÄ‘usobna prava i obaveze Organizatora putovanja i Korisnika usluga vezana za organizovanje Ä‘ačke ekskurzije u ___________________  koja će se realizovati u periodu od ___________ do ____________ na relaciji _________________________ , a na osnovu tendera ogrlašenog u _________________ dana ___________.
 
ÄŒlan 2.

Sastavni deo ovog ugovora čine ponuÄ‘eni Program putovanja i Opšti uslovi putovanja Organizatora putovanja, potpisani od strane roditelja čija deca idu na ugovorenu ekskurziju, i deo tendereske dokumentacije koja sadrži ponuÄ‘ene uslove, na osnovu kojih je izvršen izbor organizatora putovanja.

ÄŒlan 3.

U ugovorenu cena od _______________ dinara (slovima __________________) po osobi, koja za ______________ učenika iznosi ukupno ______________ dinara (slovima _____________________), uključeno je i ______ gratis aranžmana, sa kojima će korisnik usluga raspolagati u skladu sa odlukom Saveta roditelja ustanove.

ÄŒlan 4.

Korisnik usluga se obavezuje da organizatoru putovanja na račun ___________________   uplati ukupno ugovorenu cenu od _______________ dinara (slovima __________________) na sledeći način:
80 % ukupno ugovorene cene plaćanjem u  ______  jednakih mesečnih rata do __________  godine, a 20 % ukupno ugovorene cene u roku od 15 dana od ___________ ili po okončanju postupka po eventualno uloženoj reklamaciji u slučaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja usluga iz Programa putovanja.
(Napomena: Ovde mogu biti navedeni i drugačiji procenti procenat od 20 %, može biti ugovoren i veći).

ÄŒlan 5.

Ugovorene strane su saglasne da Korisnik usluga ima pravo raspolaganja iznosom od 20 % (iz člana 4 ugovora), na ime srazmernog sniženja cene, u slučaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja putovanja od strane Organizatora putovanja. 
Ukoliko je razlika između ugovorene cene putovanja i srazmernog snižene cene veća od navedenih 20 %, korisnik usluga ima pravo potraživanja i većeg iznosa.
Ugovorne strane su saglasne da mirnim putem dogovre iznos srazmernog sniženja cene u slučaju neizvršenja ili nepotpunog izvršenja putovanja a u protivnom prihvatiće odluku Arbitraže YUTA, odnosno ...................................................

ÄŒlan 6.

Organizator putovanja se obavezuje da će za ugovorenu ekskurziju________ obezbediti pratioca grupe a stručnog vodiča za sledeće lokalitete: _________________________________________________________________________________________________.

ÄŒlan 7.

Organizator putovanja se obavezuje da prevoz učenika organizuje u svemu po Zakonu o bezbednosti saobraćaja s tim da se isti može obavljati samo u vremenu od 5 do 22.00 časa.

ÄŒlan 8.

Otkaz putovanja može biti učinjen najkasnije 30 dana pre početka putovanja, s tim što Organizator putovanja zadržava manipulativne troškove koji su nastali prilikom otkaza putovanja.
U slučaju otkaza putovanja nakon ovog roka primenjuju se odredbe Opštih uslova putovanja.

ÄŒlan 9.

U slučaju učinjene štete u toku trajanja aranžmana od strane učesnika putovanja, sačiniće se zapisnik o nastaloj šteti na licu mesta u prisustvu predstavnika Organizatora putovanja, i vozača (za štete učinjene na vozilu), odnosno predstavnika hotela - restorana (za štetu učinjene u hotelu - restoranu) i korisnika usluga.
Korisnik je dužan da nastalu štetu nadoknadi odmah na licu mesta ili najkasnije 8 dana od nastale štete.
 
ÄŒlan 10.

Ugovorne strane su saglasne da će eventualne sporove po ovom ugovoru rešavati sporazumno, a ako ne uspeju, ugovara se nadležnost suda u _______________________.

ÄŒlan 11.

Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva).
 
 
 
      ORGANIZATOR PUTOVANJA                                        KORISNIK USLUGA


            ______________                                                  ______________
 
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

A little knowledge is a dangerous thing.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA

.
 
Reči podstiču, primeri vuku.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik