NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow TEKSTOVI arrow Ugovor o kupoprodaji graÄ‘evinske parcele /pravo-graÄ‘evinarstvo-poslovanje/
Ugovor o kupoprodaji graÄ‘evinske parcele /pravo-graÄ‘evinarstvo-poslovanje/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 0
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Dejan Kelić, Novi Sad   
Wednesday, 11 March 2015
Ugovor o kupoprodaji građevinske parcele
 
 
Primer ugovora o kupoprodaji građevinske parcele između dva fizička lica
 

 
UGOVOR O KUPOPRODAJI GRAĐEVINSKE PARCELE

 
 
Zaključen u Novom Sadu dana 03.03.2015. godine između:

Petar Petrović iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara 1, JMBG 1111911800001 (u daljem tekstu PRODAVAC), sa jedne strane
i
Jovan Jovanović iz Novog Sada, Vojvođanska 153/7, JMBG 2200922800002 (u daljem tekstu KUPAC), sa druge strane

ÄŒlan 1.
Predmet ovog Ugovora je graÄ‘evinska parcela br. 111 KO Novi Sad u ulici Maksima gorkog br. 55 u Novom Sadu, površine 555 m2, upisane u katastar pod brojem 111 (broj lista nepokretnosti), vlasništvo Prodavca u 1/1 dela, i on svoju nepokretnost prodaje u celosti, na trajno, neopozivo i besteretno kupcu koji navedeno i kupuje, a za meÄ‘usobno dogovorenu kupoprodajnu cenu u visini od 10.000,00 (deset hiljada osam stotina) evra u dinarskoj protivrednosti, po srednjem kursu NBS na dan overe i isplate.

ÄŒlan 2.
Kupac je u danu overe ovog Ugovora isplatio prodavcu kupoprodajnu cenu u visini od 10.000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti, po srednjem kursu NBS na dan overe.

ÄŒlan 3.
Na pomenutoj parceli iz člana 1 je bila zgrada površine 100 m2, takoÄ‘e u vlasništvu prodavca, za koju je rešenjem Gradske uprave za urbanizam i stambene poslove Novi Sad, broj V-111-1111/11 od dana 11.11.2011. godine odobreno uklanjanje, nakon čega je objekat i srušen.

ÄŒlan 4.
Prodavac je vlasnik na predmetnoj nekretnini u 1/1 idealnom delu, i svojim potpisom na ovom Ugovoru jemči, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošÄ‡u, da opisana nepokretnost nije opterećena nikakvim teretima, niti uknjiženim, niti neuknjiženim, da nije pod zabranom raspolaganja, kao i to da treća lica prema istoj nemaju nikakvih stvarnopravnih ili obligacionih potraživanja, niti je nepokretnost predmet sudskog, upravnog ili bilo kakvog drugog postupka, te da ne postoje smetnje da se izvrši prenos vlasništva i predaja nepokretnosti u nesmetan posed kupcu pod uslovima i rokovima koji su utvrÄ‘eni ovom Ugovorom. Prodavac je nakon zaključenja ovog Ugovora u obavezi pune zaštite kupca od evikcije isključivo o svom trošku.

ÄŒlan 5.
U posed predmetne nepokretnosti, slobodne od lica i stvari, a u viđenom i funkcionalnom stanju, kupac stupa danom overe predmetnog Ugovora kod notara.
Prodavac se obavezuje da isplati sve svoje dugove prema trećim licima vezane za nepokretnost iz ovog Ugovora.

ÄŒlan 6.
Prodavac daje neopozivu i bezuslovnu saglasnost da se bez njegovog daljeg znanja, pitanja ili odobrenja, kupac može uknjižiti kao vlasnik u zemljišnim i drugim javnim knjigama na nepokretnost opisanoj u čl. 1 ovog Ugovora, a na osnovu ovog Ugovora (clausula intabulandi).

ÄŒlan 7.
Kupac je u potpunosti upoznat sa svim činjenicama navedenim u prethodnim članovima i on pod tim okolnostima kupuje nepokretnost opisanu u čl. 1 ovog Ugovora.

ÄŒlan 8.
Troškove sačinjavanja i overe ovog Ugovora o kupoprodaji, porez na prenos apsolutnih prava, kao i troškovi za uknjižbu predmetne nekretnine na svoje ime, snosi u celosti kupac.

ÄŒlan 9.
Eventualne sporove po ovom pravnom poslu ugovorne strane će rešavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovaraju nadležnost Osnovnog suda u Novom Sadu.

ÄŒlan 10.
Ugovor je ugovornim stranama pročitan i protumačen, te ga one u znak postignute saglasnosti volja svojeručno potpisuju i overavaju pred notarom u Novom Sadu.

ÄŒlan 11.
Ovaj Ugovor je sačinjen u 7 (sedam) istovetnih primeraka od kojih tri služe za potrebe notara, dok ostale primerke zadržavaju ugovorne strane, svaka po dva primerka.
 
 
 
 
u Novom Sadu, dana  03.03.2015. godine
 
 
 
              PRODAVAC                                                                                                KUPAC
 
 
______________________                                                                   _____________________
           Petar Petrović                                                                                    Jovan Jovanović
 
 
Napomena: Da bi notar u Srbiji overio ugovor, on treba da bude napisan ćirilicom, standardnim fontom (veličine 12), leva margina treba da je 3 cm...
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Kindness begets kindness.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA
.
 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Sličan se raduje sličnom.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik