Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće /medicina-saveti/
Poslao/la: / Sent by Dr SlaÄ‘ana Kelić   
Thursday, 22 October 2009
Zdravstvena zaštita žena u toku trudnoće
 

Antenatalna zdravstvena zaštita trudnih žena predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči obolevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete.
Ciljevi zaštite u trudnoći su:
- pratiti zdravstveno stanje trudne žene i ploda
- na vreme identifikovati trudnoću sa visokim rizikom (koja zahteva posebnu brigu za majku i plod)
- svim trudnim ženama pružiti podršku, dati odgovarajuće savete i informacije

Antenatalna zdravstvena zaštita žena na primarnom nivou sprovodi se u  domovima zdravlja, u službama za zdravstvenu zaštitu žena i podrazumeva sistematsko praćenje i kontrolu zdravstvenog stanja žene u vezi sa trudnoćom, i to:
- prvi lekarski pregled trudne žene u prvom trimestru
- kontrolne lekarske preglede četiri puta u toku trudnoće (izuzev kod visoko rizičnih trudnoća, gde se ovi pregledi obavljaju prema indikacijama)
- ultrazvučne preglede trudne žene četiri puta u toku trudnoće (uključujući i jedan između 7. i 8. nedelje gestacije (NG))
- laboratorijsku kontrolu krvne slike, glikemije, urina i određivanje krvne grupe, Rh faktora kod svake trudne žene i genetska i druga ispitivanja u zavisnosti od indikacija i anamneze
- zdravstvenovaspitni rad na razvijanju zdravih stilova života i pripremi trudne žene za poroÄ‘aj, kao i na razvijanju podrške od strane budućeg oca deteta i ostalih članova porodice
U okviru rada polivalentne patronažne službe doma zdravlja organizuju se kućne posete patronažne sestre porodici - trudnoj ženi.
Ginekolog-akušer i babica na primarnom nivou čine osnovni tim zdravstvene zaštite trudne žene sa fiziološkom trudnoćom, kome se pridružuju polivalentna patronažna sestra i stomatolog. Rutinsko uključivanje ginekologa-akušera iz bolničke ustanove u zdravstvenu zaštitu kod nekomplikovane trudnoće ne poboljšava ishod trudnoće u odnosu na situaciju kada je u pitanju komplikovana trudnoća.
Organizovan i sistematski zdravstvenovaspitni rad sa trudnim ženama, parovima i porodicom realizuju se kroz rad:
- savetovališta za trudnice
- škole za roditeljstvo
- psihofizičke pripreme trudnice za porođaj
- patronažne kućne posete
 
Savetovalište za trudnice
Osnovni sadržaji zdravstvenovaspitnog rada:
- što ranije započinjanje kontrole zdravlja i toka trudnoće (najkasnije do kraja drugog meseca trudnoće) i redovno dolaženje na kontrole
- trudne žene i one koje planiraju trudnoću treba informisati o potrebi uzimanja folne kiseline - pre koncepcije i sve do 12. nedelje gestacije (smanjenje rizika od pojave poremećaja nervnog sistema - anencefalija, spina bifida)
- pridržavanje higijensko-dijetetskog režima u trudnoći (lična higijena, pravilna ishrana, odgovarajuća odeća, obuća, značaj kretanja)
- redovne posete stomatologu zbog kontrole stanja usta i zuba
- značaj dojenja i majčinog mleka u ishrani novorođenčeta i odojčeta; značaj dojenja za pravilan razvoj i rast deteta i zdravlje majke; značaj pripreme dojki i bradavica za dojenje
- dolazak kod lekara uvek kada se jave neke od navedenih tegoba: pojačan sekret, svrab, otok, glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, krvarenje, oticanje plodove vode, grčevi, trudovi, povišena telesna temperatura u trajanju preko 3 dana, uporno povraćanje, bol pri mokrenju, kao i ako doÄ‘e do pogoršanja postojećih patoloških stanja
- usvajanje znanja i veština u vezi sa održavanjem svakodnevne higijene deteta (kupanje, nega kože i dr.)
- posete ginekologu posle poroÄ‘aja jednom u toku prvih šest nedelja, a zatim jednom u toku prvih šest meseci
- uticaj nezdravih navika i rizičnog ponašanja u trudnoći (pušenje, pasivno pušenje, alkoholizam, narkomanija, opasnost od preteranog fizičkog naprezanja, uticaj stresa na poslu i životu uopšte)
- značaj poznavanja HIV statusa u trudnoći; mogućnost testiranja i poverljivost rezultata; mogućnost sprečavanja prenosa HIV infekcije sa majke na dete
- opasnost od pasivnog pušenja, kapljične infekcije, zračenja (ispitati radne uslove žene i predložiti mere zaštite)
- psihofizička priprema za poroÄ‘aj, kao i fizičke vežbe za jačanje karličnih mišića posle poroÄ‘aja
- poznavanje prava i zakonskih propisa u vezi sa trudnoćom i materinstvom                                      
- ne davati obavezno preparate gvožđa svim trudnim ženama - nema dokaza o korisnom efektu na zdravlje majke i ploda
- trudnu ženu treba informisati da vitamin A uzet u količinama preko 700 mg može biti teratogen, te ga treba izbegavati, kao i prekomerno konzumiranje džigerice ili proizvoda od džigerice
- u nedostatku informacija o efektu primene vitamina D i vitamina E u trudnoći, korišÄ‡enje ovih vitamina se ne preporučuje rutinski u toku trudnoće
- informisati trudnu ženu o tome kako da smanji rizik od listerioze, salmoneloze i trihineloze
- lekove u toku trudnoće treba koristiti što je manje moguće i ograničiti ih na situacije u kojima su koristi od lekova veće od mogućeg rizika njihove primene
- postoje potencijalne opasnosti od preteranog bavljenja sportom u toku trudnoće, npr. kod onih sportova koji mogu dovesti do povreda stomaka, padova, kompromitovanja disanja sl.
- seksualne aktivnosti tokom trudnoće ne ugrožavaju trudnoću (koristiti kondom radi sprečavanja prenošenja infekcija)
- ograničiti konzumiranje alkohola
- informisati o specifičnim rizicima vezanim za pušenje u toku trudnoće (mala telesna masa na roÄ‘enju, prevremeno roÄ‘enje)
- u slučaju putovanja u inostranstvo, treba razgovarati sa trudnom ženom o letenju, vakcinama, osiguranju

Škola za roditeljstvo
Grupni zdravstvenovaspitni rad se smatra najkorisnijim metodom savremenog savetovališnog rada.
Organizovani grupni rad kroz škole za roditeljstvo treba obavezno sprovoditi kod svih trudnica u poslednjem tromesečju, tj. od VII do IX meseca trudnoće.

Psihofizička priprema za porođaj
U svrhu psihofizičke pripreme za porođaj koristi se kombinacija Dik-Ridovog prirodnog porođaja i ruskog psihoprofilaktičkog metoda bezbolnog porođaja.
Cilj psihofizičke pripreme je:
- eliminacija straha koji je stečen na negativnim emocijama od najranijeg detinjstva i predstavlja stari negativni uslovni refleks
- stvaranje nove uslovno-refleksne veze na bazi pozitivnih predstava o porođaju
Ovi zadaci pripreme za porođaj se ostvaruju putem:
- EDUKACIJE trudnice o fiziološkim zbivanjima tokom trudnoće, činu poroÄ‘aja
- KINEZITERAPIJE - usvajanjem veština kojima se olakšava poroÄ‘aj. Kineziterapijom se unapreÄ‘uje opšta kondicija trudnice, uči se postizanje opšte i lokalne relaksacije, vrste disanja tokom poroÄ‘aja i usvaja se veština napinjanja.
Vežbe (kineziterapija) se primenjuju:
- počev od 26. nedelje trudnoće
- ne treba da traju duže od 90 minuta
- sprovode se jedanput nedeljno
- završavaju se najmanje nedelju dana pre termina poroÄ‘aja
U psihofizičku pripremu se ne uključuju trudnice sa rizičnim trudnoćama, iako elementi psihičke pripreme i edukacije mogu i njima biti prezentovani.

Patronažne posete trudnim ženama

Patronažnu posetu trudnoj ženi i porodici obavlja polivalentna patronažna sestra jednom u toku trudnoće, a u slučaju potrebe i češÄ‡e. Ovom posetom treba obuhvatiti sve trudne žene najkasnije do 20. gestacijske nedelje.
Prilikom posete trudnoj ženi patronažna sestra je dužna da proceni postojanje biološkog ili psihosocijalnog rizika.
 
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."