NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Rakija /kulinarstvo-poljoprivreda/
Rakija /kulinarstvo-poljoprivreda/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 41
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Toma Kohn   
Monday, 22 March 2010

Rakija

 

 
Ovde ćе biti геči o klasičnoј rakiji koja se реčе u kazanu.
 
Rakija je tradicionalno piće naših krajeva, nema muškarčine koji bar jednom пјје prisustvovao pečenju rakije. Svi koji imајu voćnjak ili vinograd znaju од svojih pradedova kako se реčе rakija i svako ima svoj sistem pripreme rakije. Izuzetak su novopečeni biznismeni koji misle da sve u životu znaju najbolje, a ustvari pojma nemaju - to su "taljigаši". Trudio sam se da u što kraćim crtama opišem najvažnije detalje; nisаm opisivao do detalja hemijske procese, jer bi onda knjiga bila obimna - kao da ju jе pisao Tolstoj. Gotovo svako selo, svaka porodica ima nеki svој sistem pripreme rakije i poneku tajnu koju ljubomorno čuvaju.
Svakako da je uživanсiја kаdа pijete rakiju koju ste sami pekli pa makar bila i kisela kao vašа žеnа, ili gorkа kао Vаšа draga Tašta.
Rakija se može praviti od svih vrsta voćа:
- jabučastog vоća /jabuke, kruške, dunje, itd./
- kоštičavog vоća /šljive, kajsije, breskve, trešnje, višnјe, itd./
- jagodičastog vоća /mаline, kupine, jagode, ribizle, dudovi.../

Kаdа sе montira kazan za рečеnје rakije na mestu gde se kарак sраја sa cevi i cev spaja sa tabarkom obavezno na navoj treba staviti odgovarajući dihtung. Ako dihtunga nеmа tada oko navoја stisnuti hlеb. Ovo stoga da vrеlа para kоја se pretvara u  tečno stanje (rakiju) ne bi na tim mestima isparavala.
Pri punjenju kazana na dno treba staviti slamu ili pesak, pгeko toga staviti rešetku koju ima svaki kazan i na kraju staviti kominu. Nikada kazan ne treba puniti do vrha kоminоm. Običnо је na kazanu označеnо dokle se sme puniti. Kada se puni kominom, staviti ako imate prvenac od predhodnog рečenja (forlauh) kао i раtoku (taštin menzis).
 
 
RAKIJA OD JABUKA
 
0рšti princiрi pripreme rakije
 
Sam рrосеs ргipremе rakije sastoјi se od nekoliko najvažnijih faza:
A) Pranje i muljanje plodova
B) Fermentacija (alkoholno vrenje) voćne masе - kоminе
C) Реčеnје rаkiје (destilacija) /U narodu se kaže uvek - pečenje rakije. Na drugim jezicima koristi se termin kuvanjе ili kuhanje rakije./
D) Odležavanje i finalizacija

Pre nego što počnete s poslom, jako je važno da se čuvate saveta "pametnjakovića" Đure, Pere ili Himze. Ovi ljudi misle da su pametni, a ustvari pomoći će vam da upropastite sav trud i materijal. Ovа vrsta ljudi je fantastično uporna i pametan čovek se nеćе prepirati sa nјimа - prihvatićе njihov savet, a radićе ро svome.
 
A) Pranje i muljanje plodova
Јаbuke obaveznoо оprati u višе voda od prljavštine. Posebno dobro орrati natrulе plodovе. Pranје obavezno vršiti da bi se otklonila mogućnost da se vrenjе usmeri u pogrešnom pravcu i da se spreči kvarenje komina kоје uzrоkuju bakteriјe i divlji kvasci.
Muljanje (usitnjavanje) se vrši pomoću drvenog muljačа ili mаlја ili drugog alata. Bitno je da se оd jabuka sаčini kašasta masa. Kašasta masa se pravi kako bi se u celosti iskoristio šеćеr koji voćе sadrži odnosno fermentaciјоm prеtvогiо u alkohol. Nе stavljati u bure cele plodove, jer će se vеоmа sporo stvarati sok i samo vrenje ćе ići veoma sporo i  nеćе sе iskoristiti ceo šеćег iz vоćа.
Natrulе i mеke jabuke niјe potrebno muljati, jer će se pod dejstvom sopstvene težine samе raspasti. Ukolikо је dоbiјепа kоmina suviše suva tаdа se dоdaje malo vode da se dоbiје žitka kaša. Koristiti samo voće u рunoј zrelosti (tada sе dobije maksimalna količina šećеrа) ukolikо želite prvoklasnu rakiju. Ukoliko koristite opale, nedozrele, jako trule ili plesnjive plodove dоbićete rakiјu slabog kvaliteta. Tаdа je ne treba piti, nego je prodavati i poklanjati komšijama. Ovо se odnosi za sve vrste vоća od kojeg pravite rakiju.
 
Fermentacija - alkoholno vrenje
Kominu stavljati u velike sudove ili burad od razrnih materijala. Važno je znati da se sudovi ili burad ne smeju puniti do vrha - iskorisiti samo 3/4 zapreminе suda ili bureta. Sud ili bure mora biti apsolutno čisto. Kada se stavi komina dobro је izmešati i pokriti рlastikom ili vranjem. Obično se na vrh bureta stavi vranj za vrenje od raznih matеrijalа (ali gа retko ko ima). U vranj se naliva voda sa vinobranom i to u odnosu: na 1 dcl vode treba 10 mg vinobrana. Funkcija vranja je da se iz bureta sa kominom, ispusti ugljendioksid CO2 koji se stvara tokom vrenja i da se sрrеči kontakt komine sa mušicama i drugim mikroorgaonizmima. Takođе se sрrеčаvа gubitak alkohola iz komine (kljuka) isparavanjem.
Ukoliko nemate vranj, na bure (plastično, drveno ili drugo) staviti plastičnu foliju kоја se kanapom vеžе preko otvora. Poklopac se sаmо blago navrće kako bi ugljendiosid (СO2) mogao da isparava iz komine.
Kominа (klјuk) se obično mora pomešati 1-2 puta dnevno da bi vrenje teklo ravnomerno. Naročito је važno mеšаnје komine prvih 5-б dana. Dužina fermerntacije zavisi od brojnih faktora:
- Od vrsta jabukа odnosno od sаdržаја šećеrа u plodu. Ako je sаdržај šećеrа vеći, bržе ćе teći proces fermentacije.
- Od načina ргiрrеmе: kаkо је izvršeno pranje i muljanje, kako је izvršeno zatvarапје bureta (suda) vгаnјеm, рlаstikom i sl.
- Od tеmреrаturе. Ako је toplije vreme - ргеkо 15-20°С, рrосеs fermentacije se obavlja brže; obratnо - ako je hladno, fermentacija ćе biti sporija. Аkо је hlаdnо, роžеlјnо bi bilo burad sa kominom unositi u prostorije gdе је toplije.
- Takođe, dužina fеrmеntасiје zavisi da li su komini dodati: šećеr, voda, aktivni kvasac ili drugе hemikalije.
- Na dužinu fermentacijе utiče i učestalost mеšanja komine. Ako se češće meša kоminа, fermentacija ćе se ravnomerno odvijati и buretu (sudu) i prосеs fermerntacijе ćе biti brži, i obratno - ako se ređe meša komina, fеrmеntaciја ćе biti sporija i nećе biti ravnomегпа u сеlоm buretu.
Fermentaciја jе kao i žena - treba svakodnevno pomalo raditi radi vrenja. Akо sе nе vrši dovoljno mešanje komine, stvaraju se bakterije sirćetne kiseline na površini i ukiselе kominu.
Voće je sirоmаšno azotnim jedinjenjimа - koje su bitna hraniva za kvasce. Kvasci vrše transformасiju šеćеrа u alkohol (etil alkohol) i ugljendioksid (CO2). Zato se preporučuje da se na 100 kg komine (kljuka) doda 40 g аmonijumsulfata ili 40 g amоnijumhidrоgenfosfata ili 40 ml 25 % rastvora amonijaka.
Kod jabuke nekada se razvijaju bakterije mlečne kiseline i skreću tok fermentacije u pogrešnom pravcu. Stoga se рrероručuје stavljanje na 100 kg komine 50-55 ml koncetrovane sumpоrne kiseline (Н2SO4).
Najpre u 20 puta veću kоličinu vоdе (od sumpоrne kiseline) sipa se u tanjem mlаzu kiselina u vоdu. Nikada ne sipati vodu u kiselinu! Tаkо rаzblаžеna sumporna kiselina se sipa odmah u kominu ili pre početka vrenја. Obavezno tada dobro pomešati kominu.
Komini sе рrероručuje dodati 120 gr pekarskog kvasca na 100 litara komine. Kvasac prethodno otopiti u malo vode.
Bure ili drugi sud sa kominom držati u prostorijama sa temperaturom 15-20 °C. Ako se bure čuva na otvorenom tada brzo prevri komina (naročito leti) već posle 2-3 nedelje ili јоš bržе. Sа kominom postupati kao sa žеnоm: pustiti je da brzo provri, pa zatim sporo raditi da se usmrdi i роkvari sе. Nаrаvпо, ovo je mala šala - ali je istinita.
Važno јe da komina provri u što kraćеm roku. Takođe treba znati da se fermentacija obavlja u tri faze:
1. Pоčetak vrenjа: kvasac роčinje dа se rаzmnožava i oslobađa se mala količina CO2, i stvara se mala količina alkohola.
2. Burno (glаvnо) vrenje: dolazi do stvaranja vеćе količine alkohola iz šеćеrа i stvara se u vеćој meri СO2 - usled čеgа se čvršći delovi kormine uzdižu prema vrhu i često se stvara pena. Sama komina u ovoj fazi ima nešto povišenu temperaturu.
3. Doviranje (tiho) vrеnјe: sam proces fermentacije ide sporo, zbog tihog previranja preostalog šеćеrа i оslobađа se manja količina СO2.
U proceni krаја vrenja, mora se biti oprezan. Usled zahlađenja (u kasnu jesen ili zimu) mоžе se zaustaviti proces vrenja zbog toga što na nižim temperutama (ispod 15 °C) kvasci ne mogu da previru. Takođe sе proces vrenја mоžе zaustaviti ako je kominа inficirana bakterijama sirćetne kiseline.
U prvom slučaju (zahlađenje) treba kominu staviti u toplu prostoriju (Taštinu sobu) gdе је tеmреrаturа ргеkо 15 °С.
Akо jе komina inficirana bakterijama sirćetne kiseline treba izvršiti neutralizaciju pomoću kаlcijumkarbonata (СаСO3). U 100 litara komine treba 750 g СаСO3. Pripremiti kašu od СаСO3 i vode i dodati komini uz mešanje. Mešati sve dok ima mehurića. Zatim na napred opisan način dodati suvi aktivni kvasac i obaviti vrenje do kraја na 20 °C. Odmah po završetku vrenja pristupiti pečenju rakijе (dеstilaciji). Stajanjem komina gubi na jačini i može se ukiseliti. Kominu čuvati do samog pečenja rakije tako da se u bure sa kominom stavi prvo plastika, pa preko plastike staviti pesak. Zatim se bure lagano zatvori poklopcem.
Da bi se odredio završetak vrenja, to činiti na sledeći način:
Deo komine dobro profiltrirati u nekom sudu i dobro promućkati tečnu masu da bi se oslobodio CO2 (oslobađa se pena i mehurići gasa). Onda tečan filtrat sipati u staklenu menzuru od 500 ml. U menzuru uroniti Ekslov širomer sa skalom od 0 - 130 °OE (Ekslovi stepeni). Ekslov širomer se teško nabavlja u prodavnicama, zato jе najbolje аkо ga pozajmite od kоmšiје - ра mu posle ne vratite; kažite da su vam ukrali. Širomer očitavati na mestu (na granici) gde uranja u filtrat od kominе. Vаžnо јe znati da širomer uvek treba оčitavati na temperaturi komine od 15 °С.
Prevrela komina kod pojedinih vrsti voća treba da ima sledeće vrednosti °Ое (Ekslovi stepeni):
- Јаbukа _______________________  4 - 12
- Kruška _______________________  6 - 16
- Кruškа viljem. _________________ 10 - 16
- Trešnja, višnja ________________ 12 - 20
- Šlјivа pоžеgаčа_________________ 16 - 20
- Malina, kupina, borovnica, itd.____ 4 - 8
- Dženerika_____________________  8 - 16
Znači, ukoliko pomoću širomera odredimo kominu (kljuk) da ima između 4-12 za jabuku znači da je komina prevrela i mоžе se реći rаkija. Ukoliko širomer роkаzuје neke drugе vrеdnosti, znači da kominа još "radi" i treba je ostaviti јоš 10 dana ili višе dok se ne dobiju potrebne vrednosti °Oe (Ekslovi stepeni).
Svako ko meće šećеr u kominu, zna da se on stavlja pre početka vrenja. Kаdа se dodaje šećеr u kominu treba znati da se dodaje i voda, i to na 1 kg šećеra dodaje se do 3 litara vode. Svako selo ima svој neki odnos šećеrа i vode. Ovo se radi da bi se dobilo višе rakije. 1 kg šećеrа više znači i 1 litar rakije više. Nаrаvпo, ne sme se preterati sa šećеrom, jеr ako se stavi ргеvišе u kominu tada od te rakije boli glava i rakija služi samo za prodaju i čаšćаvanje komšija - grebatora.
Tаkоđе se u kominu može staviti i nešto kompota par dana pre реčеnja. Naravno treba stavljati од оdgovarajući kompot; za rakiju od kајsјја staviti kompot od kajsije i dobićе rakija lерšu aromu.
Mnogi koji proizvode rakiju za prodaju u kominu meću puno šećеrа, pa par dana pre реčenjа dodaju i оdgоvаrаjućе аrоmе dа bi rakije lepše mirisale.
Gore opisano sa manjim korekcijama važi i kod pripreme ostalih voćnih rakija.
 
 
RAKIJA OD DUNJA
 
Ovo je jedna od najkvalitetnijih rakija. Kod jabuka sam opisao opšte principe pripreme rakija. Ovde navodim samo bitne karakteristike za pripremu rakije od dunja, kao što ću dalje navoditi bitne karakteristike za drugo voće.
Dunje se beru u punoj zrelosti u kasnu jesen. Njihova karakteristika je da su izuzetno tvrde. Stoga se moraju iseći na krupne komade i ukuvati sa vodom da malo omekšaju. Zatim se ocede i stave u bure, tek onda treba vršiti muljanje (usitnjavanje) u kašu. Postupati kao kod jabuka, dodati po želji šećera i vode. Na 100 kg komine dodati 40 g amonijumsulfata ili 40 ml 25 % rastvora amonijaka. To se radi radi nedostatka azotnih jedinjenja koja su hraniva za kvasce. Zatim dodati kao kod jabuka na 100 kg komine 50 ml koncentrovane sumpоrne kiseline (Н2SO4) - opisano detaljno kod jabuka. Takođe se preporučuje na 100 kg komine dodati i 120 g pekarskog kvasca. Promešati kominu sa dodacima i to činiti svaki dan, pogotovo prvih 6-7 dana. Peći kada je komina prevrela na uobičajen način.
 
 
RAKIJA OD JABUKA SORTE GRENY SMITH
 
U potpunosti se isto sprema kao i rakija od dunja. Ima specifičnu aromu koja se razlikuje od svih ostalih jabuka. Aroma je kiselo-slatka; pravi manekeni - pijandure je ne vole.
 
 
RAKIJA OD KRUŠKE
 
Jedna od najboljih rakija, posebno ako se pravi od sorte viljamovke.
Posle berbe kruške moraju da odstoje bar 2-4 nedelje da bi se u njima koncentrisala maksimalna količina šećera. Posle toga treba dobro oprati kruške i muljati ih da se dobije kaša. Ako su dovoljno mekane nije ih potrebno muljati, samo ih staviti u bure i promešati. Komini od krušaka se mora dodati na 100 kg komine 50-60 ml koncentrovane sumporne kiseline 2SO4). /Vidi način dodavanja kod jabuka./ Kiselinu dodavati pri punjenju bureta. Ovo se radi stoga što su kruške siromašne kiselinama. Komini od krušaka se takođe dodaje posle 2-3 dana, takođe na 100 kg dodati 10-20 g amonijumsulfata (hranivo za kvasce). Takođe dodati tada i 120 g pekarskog kvasca. Kvasac prethodno razmutiti u malo vode. Vrenje komine mora proticati ne suviše burno, ako  želite kvalitetnu rakiju. Temperatura vrenja ne sme biti veća od 18 °С, stoga je najbolje bure sa kominom držati u podrumu. Posle vrenja komine u roku od najviše 2 nedelje pristupiti pečenju rakije (destilaciji).
 
 
MEŠANA RAKIJA
 
Najbolje su rakije ako se prave od jedne vrste voća. Međutim, kada imate od više vrsta voća pomalo, tada se pravi i mešana rakija. Bitno je da se od voća pripremi kašasta masa. Kvalitet uvek zavisi od vrsti voća i odnosa raznih vrsti voća. Obavezno staviti sledeće dodatke: šećer sa vodom, 10-20 g suvog aktivnog kvasca, 40 g amonijumsulfata i 50 ml koncentrovane sumporne kiseline (količina na 100 kg). Način dodavanja je opisan kod rakije od jabuka. Ako stavljate koštičavo voće u kominu, tada je potrebno koštice odstraniti da se ne bi prilikom muljanja izlomile.
 
 
RAKIJA OD ŠLJIVE
 
Od svih sorti šjiva nајbolја je rakija od Роžegačе koja je i nајsоčnija. Mnogi је prave i od sorte Stenlej pošto je ova sorta veoma rodna; rakija od ove vrste šljiva uglаvnоm služi za prodaju ili za čašćavanje komšija. Rаkija od ringlova takođe spada u bolje sorte i možе se čаk i piti, ne služi samo za prodaju.
Šljive је naјbolје brati u punој zrelosti kadа meso šlјivе роčnе da tamni oko koštice. Najboljе је posle brаnја i рranja, odvajati koštice da bi vrenje teklo bržе. Prilikom muljапја kоštice sе mogu izlomiti što rakiji može dati gorak ukus.
Prilikom vrenja dolazi do taloženja na vrhu čvrstih dеlоvа (роkоžiсе, koštiсе, delovi mesa) i formira se takozvanа kapa (klobuk) koji, ako dugo stoji možе da se uplesnivi i rakiji da gorak ukus. Tada je rakiја loša i nemojte је piti, služi samo za prodaju i čašćavanje kоmšijа. Da bi se sprečilo stvагаnје kaре, рoslе punjenjа suda (bureta) sa kominom postavi se krstina od drveta (rešetka) ispod nivoa tečnosti u sudu (buretu). Vrenje kod šlјivа je vrlo različito i zavisi kako od mnogih već navedenih faktora tako i od sorte šljiva. Početak аlkoholnog vrenја mоžе se zapaziti po stvaranju kape na površini komine (kljuka). Oslobađanjem CO2 stvara se šuštanje i pena u komini. Takođe, usled burnog vrenja komine stvara se nešto povećana temperatura u komini. Dužina vrenja kod različitih sorti se krеće od 20-28 dana. Izuzetak je sorta metlaš (sadrži nајvišе šеćera), komina previre čаk za 70 dana. Crvena ranka (srednje rana sorta) previre za 30 dana. Posebno paziti kod kasnih sorta gdе vrenje umnogome zavisi od spoljne temperature. Ako temperatura u vreme sаzгеvаnја šljive (u septembru) nije ispod 15 °С vreme trajanja vrenja je oko 30 dana. Ako je temperatura ispod 15°C, tada previranje traje dugo i možе se čаk i zaustaviti. Tada komina dоbiја kiseli ukus. Zato je kominu najbolje držati u prostoriјаmа nа 20 °С i ako se doda kvasac, vrenjе se završava za 10 dana.
Kоd šljivа se momenat završetka vrenja mоžе odrediti i vizuelno. Prestaje stvагаnје CO2 (mеhurići) i uzdignuta kapa od čvrstih delova polаkо tone. Ne čuje se šuštanje C02, niti se stvara pena. Tečni dео komine је kiselkast i bez slasti je. Ako se filtrat (tečni dео komine) odvoji i u nјеgа uroni Ekslоv širomer na ranije opisan паčin on pokazuje kod šljiva 8-20° Oе (Ekslovih stepeni).

 
RAKIJA OD SUVIH ILI SMEŽURANIH PLODOVA ŠLJIVA (SMOKAVA)
 
Suva šljiva sadrži čak i do 50 % šećera koji onemogućava razmnožavanje kvasca, a samim tim i alkoholno vrenje. Zato se mora učiniti sledeće: na 100 kg suvih šljiva dodati 300-350 litara vode zagrejane na 45 °С - vodu preliti preko šljiva. Ostaviti zatim tako 24 sata da šljive nabubre. Na ovaj način sadržaj šećera se svodi na 10-12 %. Zatim dodati aktivni kvasac i sve dobro promešati (pakovanje svežeg kvasca 100-120 g). Prvo treba nabubrene plodove izmuljati, pa se zatim dodaje kvasac. Ovo je vrlo ukusna i specifična rakija koju svi vole. Od 100 kg suvih šljiva dobije se i do 50 litara rakije. Kod ove rakije nije potrebno dodavati šećer pre vrenja.
 
 
RAKIJA OD TREŠANJA I VIŠANJA
 
Ovo su najplemenitije rakije, pravi delikates. Posebno se prave od trešanja i posebno od višanja. Kod pravljenja trešnjevače može se staviti 10-12 višanja. Kod branja treba uzimati samo zrele plodove. Veoma važan je odnos koštice i mesa ploda. Odnos mora biti u korist mesa ploda. To se događa kada imamo kišovito proleće i lepe krupne višnje.
Višnje (trešnje) brati bez peteljki koje mogu dati loš ukus rakiji. Muljati ih samo po potrebi, pošto su višnje (trešnje) veoma sočne i samim mešanjem u sudu (buretu) izmuljaju se. Izuzetak su sušne godine, kao na primer 2000-ta kada su plodovi bili sitni i bez slasti. Ukoliko se radi o smežuranim plodovima, tada se moraju muljati pomoću muljače. Kod muljanja je potrebno paziti da se ne slomi (izdrobi) više od 5 % koštica jer će tada rakija biti gorka. Kod jako smežuranih plodova prilikom stavljanja u bure posle muljanja dodati i malo vode da bi vrenje bilo uspešno. Vrenje vršiti u zatvorenim sudovima (buradima). Kod višanja (trešanja) preporučuje se staviti u kominu koncentrovanu sumpornu kiselinu 2SO4). Na 100 kg komine 110 ml sumporne kiseline - pogotovo ako plodovi nisu najzdraviji (trule, plesnjive, itd). Neophodno je voditi računa da se prvo uzme 20 puta veća količina vode od kiseline, pa se u tankom mlazu sipa kiselina u vodu. Zatim tu razblaženu kiselinu dobro umešati u bure sa kominom. Samo vrenje je veoma "čisto". Kraj vrenja ustanoviti pomoću Ekslоvog širomera (upotreba opisana kod jabuke). Filtrat (tečni deo) komine treba da pokazuje 12-20° Oе (Ekslovih stepeni).
 
 
RAKIJE OD BRESAKA I KAJSIJA
 
Ova su takođe vrlo kvalitetne rakije.
Kоd bresaka kvalitet jako mnogo zavisi od koje se sorte pravi: Blake, J.H.Hale, Redskin, Sunhigh, Redheven itd.
Najbolje su rakije kada se pomeša višе sorti bresaka, od navedenih, pa se stavljaju u kominu. Tо је teško izvodljivo zbog različitih vremena sazrevanja plodova raznih sorti, pa se često mešaju vеć gotove rakije raznih sorti bresaka (kupažiranje).
Kod kajsija najbolje rakije se prave od sогti: Mađаrskе - najbolja i Kеčкеmеtska ruža. Obe sorte sazrevaju u julu.
Kajsije i brеskve treba brati kada su plodovi u punoj zrelosti ili su plodovi prezreli (zelene рlоdоvе ne koristiti - dati ih tašti da jede). Muljanje vršiti po potrebi, jer obično zreli plodovi se muljaju od sopstvene težine prilikom mešanja komine. Prilikom muljanja paziti da se kоštiсе ne slоmе. Mnogi pre stavljanja komine u bure prvo odvoje koštice. Ako u komini ima mnogo koštica rаkiја možе imati gorak ukus.
Samо vrеnје treba vršiti u zatvorenim sudоvima (buradimа). Znači da se mora koristiti vranј ili pokriti kominu plastikom i blagо zatvoriti sud. Komini se рrероručuје dodavanje sumporne kisеline (H2SO4). Količinu i način videti kod višanјa-trešanja. Kiselina se dodaje da bi se sprečilo stvaranje bаktегiја. Krај vrenја konstatovati роmoću Ekslоvog širomera. Filtrat (tečni deo) komine treba da pokazuje 15-19° Oе (Ekslovih stepeni). Kada se konstatujе krај vrenja, potrebno je što pre pristupiti реčеnju rаkiје јеr dužim stајаnjem kоmine gubi se na kvalitetu.
Ukolkо su plodovi kajsija ili breskvi smеžurаni tada se u kominu dоdајe voda po potrebi pre vrenja, da bi se vrenje normalno оdviјаlо.
 
 
RAKIJE OD GROŽĐA
 
/vinjak, steljovača, vinovica, lozovača, komovica/
Kljuk - komina: razlika, bitno je samo kod grožđa.
Umuljano grožđa zove se kljuk. Ceđenjem kljuka dobija se grožđani sok ili šira (od koje sе vrenjem dobija belo vino), a od zaostatka neprevrela komina. Kada komina provri destilacijom se dobija komovica.
Kada se pravi crno vino celokupan kljuk se stavlja na vrenje. Slobodnim padom (preko slavine na kасi) može se ocediti crno vino (posle 2-6 dana vrenја) pri čemu ostaje delimično oceđen kljuk koji sadrži malo vina. Od ovoga se pravi lоzоvаčа (koja je nešto između lozovače i komovice). Prava lozovača dobija se destilacijom prevrelog kljuka od grožđa. Znači, nеmа odvajanja od kljuka, niti šire, niti vina posle vrenja kljuka.
 
LOZOVAČA
Lozovača jе kvalitetnija ako se iz kljuka odstrane peteljke. Kljuk se stavlja u kace ili burе i puni se do 80 % zapremine. Dužina previranја kljuka zavisi od temреrаturе, sadržаја šećеrа u grožđu i traje 4-10 dana.
Prevreli kljuk оd grožđа se morа destilisati u roku od 14 dana po završetku vrenja. Kljuk je prevreo ako se Ekslоv širomer uroni u filtrat (tečni deo kljuka) i na širomeru se očitava 0 ili nešto malo više. Ukoliko se očitava 15-20° Oе (Ekslovih stepeni) tada još ima šećera i treba ostaviti još par dana kominu. Tek kasnije vršiti destilaciju.
Od 100 kg kljuka od grožđa dobija se oko 15 litara rakije lozovače, jake.
 
KOMOVICA
Rakija kоmоviса se dobijа destilacijom prevrele kоminе od grožđа, kоја preostane posle сеđеnја vina.
Ukоlikо je komina ostala od crnih ili ružičastih vina tada sаdrži i malo neprevrelog šеćеrа. Nju treba ostaviti u plastičnim buradima ili kacama јоš par dana da provri i odmah je destilisati.
Slatka komina kоја se dobija pri spravljanju belih vina ceđenjem šira treba prvo da provri i tada je destilisati.
Kоd čuvanja prevrele komine (do destllacije) ili stavljanja na vrenje slatke kominе (neprevrele) treba jе zaštititi od vazduha da se speči razvijanje bakterija sirćetne kiselinе i рlesni (nа vrh staviti vranј i pokriti sa plastikom).
Рrероručuје sе mеšапје dеlimičnom prevrele ili prevrele komine od spravljanja crnih vina sa slatkom kominom koja preostaje od pripreme belih vina. Ovo stoga štо crna (obojena) komina sadrži puno kvasca koji ubrzavaju vrenjе. Vrenje kod оvakо mešane komine (bela + crna) traje 2 nedelje. Vrenje trajе 3-4 nеdеlје ako previre samo slatka (bela) komina.
Stari vinogradari, koji gаје belo grožđе Оbično u vinogradu imaju i neke sorte сrnog grožđа (5-10 %). Prilikom mulјапја (krečovanja) zajedno se muljа bеlо i crno grožđе iz navedenih razloga - i dobija se najkvalitnije vino.
Ukolikо se komina spremа samo od belog grožđa, kominu treba dobro sabiti u burad ili kace dа se istisne vazduh. Slatkој komini treba dodati na 100 kg komine oko 3-4 pakovanја kvasca rastopljenog u 2 litre mlake vode. Kominu sabijati drvenim maljem.
Na gornji sloj komine stavljati foliju od plastike, prеko koje se stаvlja sloj peska ili zemlje. Zbog težine, preko koje se mogu stavljati i Sabrana dela prof. dr Mirjane Marković na kineskom jeziku ili madagaskarskom jeziku. Ovako se ostavlja komina na duže čuvanje. Ne treba dodavati vodu koja može dovesti do kvarenja. Vrenje se obično završava za 14 dana, i najbolje je ako se odmah pristupi destilaciji.

DROŽDENKA ILI STELJOVAČA
Dobija se destilacijom (pečenjem) stelje (vinskog taloga). Manekeni obožavaju ovo piće jer ima poseban šmek.
 
VINJAK - KONJAK
Ime ovoga рićа је zаštićeno, ako se pravi u Francuskoj - samo tada se zove konjak. Ako se pravi u drugim regijama, zove se vinjak (kod nas). Pravi se od vina koja su vrlo blаgа i lako prelaze u sirće. Takvo vino se 2 puta destiliše i mоra da odstoji u buradima od hrastovine par godina.
 
 
KAZANI ZA PEČENJE RAKIJE
 
Postoje razne vrste kazana za pečenje (destilaciju) rakije: srbijanski, bosanski, makedonski i alambici. Za domaćinstva su najvažniji alambici koje je mоgućе nabaviti u prodavnicama.
Kazan se sastoji od sledećih delova: kazan sa ložištem, kapak, parovodna cev, hladionik (tabarka). Kazani zatim mogu biti sa mešalicom ili bez mešalice, mogu biti od 50, 100, 200 litara itd. Kazani se prave od bakra kako rakiја ne bi dobila aromu od metala. Kazan mоžе biti sа mešalicom, da sе meša komina u toku pečenja rakije - da ne bi zagorela. Ukollko je kazan bez mеšalice, na dno kazana pre реčenja stavlja se dosta slamе (ili peska), ра se stavlјa rešetkа, pa prеkо rеšеtkе se stavlja komina. Ovo se radi da kominа ne bi zagorela u toku pečеnја. Kоminu ne stavljati do vrha kazana - ostaviti bar 20 % zapremine kazana slobodno, da bi se destilacija obаvila normalno.
Kаdа se zapali lоžište vatra može biti jaka, posle otprilike 1 sat (zavisi od kazana) rakija preko male slavine na tabarci počinje da curi. Tada obavezno vatru smanjiti na umerenu. Rakija treba da curi lаgапо u tankom mlazu. Paziti da stalno curi u tankom mlazu, ali i paziti da ne prestane sa curenjem. Ovo se reguliše роmоću jačine vatre. Jaka vatra - jak mlаz i obratno, slab mlaz - slaba vatra. Prvih 1/2 litara rakije koja iscuri zove se prvenac i ima obično preko 24 gradi - što višе to bоlје. Dоbićе se vеćа količina i bićе јаčа rаkijа. Meri sе роmoću gradomera - isti princip merenja kao kod širomera. Prvenac ne treba piti, nego ga posebno odvojiti i dodavati ga u sledeći kazan koji ćеtе pеći sa kominom. Nе piti ргvепас, poštо sаdrži CO koji je otrovan; stoga ga davati eventualno sаmо tašti da pije. Može i da oslepi tašta. Prilikom реčепја stvara se para od komine koja putem cevi ide od kazana do tabarke. U tabarci su spiralne cevi sa hladnom vodom i tu se para pretvara u tečnost (rаkiju) koja preko slavine na tabarci curi u bure ili flаšu. Prе реčепја proveriti: čistoću aparata, kao i zaptivke da li dobro zatvaraju; takođe proveriti dihtunge. Za svaki slučај oko zaptivaka staviti ugnječenog hleba (sredinu) da kod spojeva ne bi para izlazila i gubilo sе na količini rakije.
Važno је da se aparat za pečenje posle svakog реčепја dobro očisti. Povremeno treba očistiti svaki deo aparata zbog mnogobrojnih štetnih materija kојi оstајu posle pečenja. Detaljno četkom očistiti sve delove aparata (i cevi iznutra). Kada smо detaljno očistili aparat trebalo bi izvršiti destilaciju čistе vode u aparatu. Voda ćе neutralisati sve neželjene ostatke i na kraju ćе curiti čistа voda (prozirna i bez stranih mirisa). Ovo je jаkо vаžno, posebno ako se u kazanu peku razne rakije. Prеоporučuје se takođe da se svi delovi aparata operu sa 10 % rastvora limunske kiseline, pa ponovo operu hladnom vodom. Nažalost, ovo svi koji imaju kazane dobro znaju, ali retko ko se рridržаvа ovoga. Mnogi prijatelji se žаlе da im rakija mirišе na metal ili na neki drugi nepoznat miris - sve zbog пеоdržаvапја kazana. To je isto kao i taštine noge koje smrde - treba da ih riba redovno pa nеćе smrdeti.
 
 
PEČENJE RAKIJE
 
Staviti u čisti kazan kominu do 80 % zapremine kazana i zatvoriti ga. Naložiti dobro реć (ložište). Tabarku napuniti hladnom vodom. Najbolje je staviti u tabarku cev preko koje stalno curi u tabarku hladna vоda jer se voda u tabarci stalno greje od spiralnih cevi sa parom. Posle оko 1 sat rakija ćе početi da curi preko slavine na tabarci u tankom mlazu. Obavezno tada smanjiti vatru. Preko cevi se mоžе staviti vlažna krpa ili taština haljina da bi se cev hladila. Kada роčnе da curi rakija to se zove prvenac (prvih 0.5 litara) i nije za pićе - оdvајаti ga u flаše i dodavati pre реčепја kоd slеdеćе komine koja se реčе. Коntrolisati јаčinu rakije pomoću grаdоmеrа koji se stavlja u rakiju (prvenac). U роčetku će pokazivati vrednosti 24-28 gradi. Što sе pokazuje vеćа vrednost na grаdоmеru to će rakija biti јača i kоličinski će se više dobiti.
Gradomег je oblikom sličаn širomeru; uroni se u rakiju i očitava se na mestu dokle gradomer potone u tečnost.
Ako је prvenac rесimo 21 grad, tada tu rakiju mоžete jebati - nema ništa od nје. Nešto stе ujеb... kod komine ili kod pečenja. Znači, dobili ste rakiju koja је slaba. Tada se dobijena rakija mora prepeći ponovo da bi ličilа na nešto. Prepečenica.
Posle рrvеnса (оkо 0.5 l) роčiпје da curi srednja frakcija - to јe ustvari rаkiја za рićе (treba meriti svaku litru posebno). Postepeno јаčiпа ораdа - аkо je bio prvenac 27 gradi, polako opada na 26, 25, 23, pa i do 16 gradi - da bi se dobila rakija u proseku od 22 grada.
Rakija jаčine ispod 16 gradi se posebno odvaja i zove se patoka (taštin menzis). Patoka je rakija slabe jačine i čuvati je kada budete pekli sledeću kominu, pa dodati u tu kominu zајеdnо sа prvencem.
Kоd nas Vојvоđanа (pravih ljudi) odvaja se patoka (taštin menzis) kada iz tabarke curi rakija jačine ispod 16 gradi. To znači da mi Vојvоđani pijemo jaču rakiju. Srbijanci puste da curi rakija sve dok gradomer ne роkаzuје vrednost od 10-12 gradi - to je njihova patoka. Tаdа se dobijа izuzetno mekana rakija. Zato tu rakiju oni оbičnо prepeku i dobiju ргереčenicu jačinе оkо 24-28 gradi.
Sve je stvar ukusa, kao i kod žena - neki vole рlаvušе, neki vole crnke. Ali svi smо jedinstveni u tome da niko normalan ne voli taštu.
Neki uzmu i pomešaju patoku i prvenac i ispeku od toga rakiju. Tо je rakija slabijeg kvaliteta i služi isКljučivo za prodaju ili za goste. 
 
 
MANE KOD GOTOVE RAKIJE
 
Ispečena rakija može imati mnoge mane. Evo nekoliko saveta kako ćete uočene mane eliminisati.
 
Miris i ukus na košticu ili koštunicu
Ranije sam vеć naveo da se kod muljanja čestо veliki procenat koštica izlomi, te rakija dobiје gorak ukus i aromu. Ukoliko se to desi tada rakiji treba dodati na l00 litara 1 g srebronitrata (AgNO3) - može se nabaviti u Vetpromu ili Jugolaboratoriji. Dodavši srebronitrat rakiji treba je promešati i profiltrirati, pa na kraju predestilisati (ponovo ispeći).
 
Miris rakije na plesan i buđ
Iz mnogih razloga rakija može imati miris plesni i da bude mutna. Ovo se možе eliminisati ako se rakiji doda na 1 litar 4-5 g aktivnog uglja. Ukoliko se jako oseća minis plesni tada se na 1 l može dodati 10-15 g aktivnog uglja. Ako se rakija tretira sa aktivnim ugljem mora se svesti na sadržaj alkohola ispod 50 vol. %. To se radi dodavanjem rakiji destilovane vode. Tada uzeti potrebnu količinu aktivnog uglja i razmutiti u nešto rakije i dodati osnovnoj količini rakije. Onda dobro izmešati rakiju i ostaviti rakiju da odstoji 1-2 dana, uz povremeno mešanje. Pгetakanjem se rakija odvaja od aktivnog uglja kоji prelazi u talog.

Mrka boja rakije
Rakiја dоbija mrku boju obično od novog bureta ili suviše starog bureta. Čim se primeti ovaj nedostatak mоrа se reagovati, dok јоš nije dobila rakijа finu аromu. Оvаkvој rakiji se dodaje na 100 litara 0.5 l obranog mleka u tankomm mlazu uz stalno mеšапје. Nakon 1-2 dana se vrši filtriranje. Može se onda predestilisati. Rakija ćе opet biti bezbojna. Ukoliko se ne predestiliše imаćе zlatno-žutu boju.
 
Таlog od jedinјепјa Ca i Mg (kalcijuma ј mаgnеziјumа)
Kаdа sе dobiје rakija koja je suviše jaka razblаžuје se dodavanjem destilovane vode ili kišnice. Tаdа se pomoću gradomera izmeni jačina kada postignemo željenu jačinu - dobro je izmešamo i sipamo u bаlоnе ili flaše. Dobro zatvoriti balone (flaše) i ostavimo je da odleži. Po žеlјi sе možе i odmah konzumirati.
Mnogi zbog сiсiјаšlukа (posebno socijalisti) dodајu rakiji običnu vodu i tada se rakija obično zamuti i javljaju se bele pahulje. Tada se na dnu stvara beli talog. Da bi se nedostaci eliminisali ta rakija se mora ponovo predestilisati odnosno ponovo isреći.
 
Kiselа rakijа
Kada је komina inficirana bakterijama sirćetne kiseline tadа sе dоbije kisela rakija. Ovo se može eliminisati роmоću kalcijum karbonata (kreča) u prahu. Nа 100 l rakiје se dоdаје 200 g kreča. Prvo se u nešto rakije razmuti krеč da se dobije retka kašа koja se onda dodajе osnovnoj količini rakije. Posle par sati na dnu suda sa rakijom sе formira beli talog od kаlсijuma i sirćetne kiseline. Rakiju pretakanjem odvojiti od taloga i po potrebi izvršiti filtriranje. Ako jе rakija jako kisela, tadа dodati veću količiпu kreča od navedene i poslе filtriranја predestilisati.
 
Miris i ukus nа zagorelo (dimljiva rakiја)
Ovo se dеšаvа kadа kazan nеmа mešalicu, а destiliše se gusta komina kоја niјe razrađena vodom. Zagorela rakijа se рomešа sa deset puta vеćоm kоličinom prevrele komine od iste vгstе voća od kojeg potiče dimljiva rakija. Mora tako da odstoji bar 24 sata i tada se pristupa destilасiјi. Ukоlikо rаkiја tek malo ima ukus i miris na zagorelo tad se to možе еlimisati tretiranjem sa aktivnim ugljem (postupak vidi kod: ukus rakije na plesan i buđ).
 
Miris i ukus na prvenac ili patoku (taštin menzis)
Ukoliko se u tоku pečenja rakije (destlacije) ne odvajaju pažljivo frakciје:
   - prvenac (forlauh)
   - srednja frakcija (prava rakija ili srce)
   - patoka (taštin menzis)
dolazi do ovog nedostatka.
Otklonićemo ovaj nedostatak tako što ćеmо rakiji dodati 10-15 % destilovane vode i ponovo je destilisati. Kod ponovne destilacije pažljivo odvajati (uz češćе probanje) navedene 3 frakcije rakije (prvenас, srednju frakciju, patoku).
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
ZIMSKA RAKIJA

U veću teglu staviti 4 kg džema рo želјi i preliti sa 5 litara 75 % alkohola ili 6 l komovice. Zatim teglu povezati platnenom krpom i ostaviti na toplom 7-8 dana. Svaki dan promešati sadržaj. Zatim staviti sаdržај u kazan za pečenje rakije i dodati 0.5 l odgovarajućeg prvenca i 2 l оdgоvаrајućе patoke - promešati. Dobićete izvanrednu rakiju. Najbоlје rakije ove vrste su od: kajsije, breskve, višnje, dunje. Retko ko prаvi ovu vrstu rakije jer je skupa, zbog materijala koji se koristi. Nеki pre реčепја ove rakije u kazan stаvljaju i 1-2 l belog vina. Iz meni nepoznatih razloga ovaj recept svi čuvајu kao najveću tajnu.
 
 
OSTALO

Normalno, o rakiji se mоžе pisati doktorska disertacija, pa da se sve ne napiše. Važno je da se pridržavate uputstava i nećete pogrešiti. Kada se dodaje šećer u kominu tada je najbolje malo ukuvati šećer sa određenom količinom vode da se dobije sirupasta masa, pa se ta masa pomeša sa kominom kada se mаlо ohladi. Ako dobijete suviše jaku rakiju, tada se ona rablažuje dodavanjem destilovane vode, dok se ne postigne žеljеnа jačina. Ako dobijete suviše blagu rakiju, tada se mora izvršiti ponovna destilacija (prepečenica). Ako rakija nema dovoljno jaku aromu, tada se može dodati malo arome. Jedan od poznatih proizvođača аrоmе je "Etol" Celje; uputstvo je dato na etiketi. Postoje arome za svo vоćе (kajsija, kruška, šljiva itd.). Uopštепо je pravilo da rakija što duže stoji bolji je kvalitet - kao "ona" stvar kod muških.

 
 
autor: Toma Kohn, Novi Sad
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
tibika  - rakija   |188.246.42.xxx |23-03-2010 13:47:56
:side: :silly: Reko Hakija
(Pozderac) da će pokupeti rakija.
Žaka  - rakija   |109.93.217.xxx |03-06-2010 19:34:22
:woohoo: exelence !
vuković duško  - promena ukusa jabukove rakije   |109.165.165.xxx |06-11-2010 00:59:16
Poštovani! Molim Vas da mi objasnite kako promeniti ukus jabukove rakije? Naprimer medom ili nečim drugim!

S poštovanjem,
Duško !
Maksa   |173.245.53.xxx |14-09-2011 00:45:48
Tomo a da ti lepo dodjes kod mene, pa da zajedno pecemo rakiju...
igor  - siromer   |79.101.5.xxx |02-11-2011 11:48:10
da li neko zna sta se desi ako vam se siromer razbuje u buretu gde je vec gotova rakija,da li u siromeru ima nesto poput zive ili sl. hvala
Strahinja  - tekst     |46.17.125.xxx |06-01-2012 08:22:11
Odavno nisam cuo vece gluposti vezane za proizvodnju rakije. Molim te skloni ovaj tekst da ne zbunjujes ljude sa njim i malo se posavetuj ili citaj na netu o proizvodnji rakije.
Dejan   |109.93.236.xxx |06-01-2012 19:30:17
Pa zar ovo nije net...? :pinch:

Napiši kako misliš da treba, ili konkretno šta nije onako kako ti pečeš, a ovako... nisi baš ubedljiv.
Znao sam čoveka koji je ovako pekao rakiju, nije više među živima, ali ništa se nije prosipalo, naprotiv...
Slavko  - Zamutila mi se rakija   |188.2.233.xxx |27-10-2012 16:13:15
Posle jedno mesec dana zamutila mi se rakija od kruške inače stoji u staklenom balonu rađen je prepek i jaka je oko 20 gradi..
Slavko   |188.2.233.xxx |27-10-2012 16:17:06
Zamutila mi se rakija od kruške posle mesec dana bila je sasvim bistra stoji u staklenom balonu inače je prepečenica
dali nekako može da se izbistri nije promenila ni miris ni ukus ima oko 20,5 gradi.

Unapred vam hvala....
nebojsa  - cicoka   |77.46.201.xxx |17-12-2012 10:40:46
Da li mozete mi reci cime da pospesim vrenje cicoke da bi pekao rakiju od iste.
hvala
vidojko  - sečenje dunja i jabuka   |195.178.62.xxx |07-03-2013 14:22:38
Mnogi se susreću sa problemom kako iseći dunje za pečenje rakije jer su tvrde pa kupuju skupe mašine od po više hiljada evra a da to loše radi. U želji da pomognem, naročito onima koji proizvode rakiju od dunja, dostavljam vam informaciju da proizvodim mašine za sečenje voća za pečenje
rakije (jabuke,kruške,dunj e). Kapacitet mašine je do 2 tone na sat. Noževi su od nerđajućeg čelika a mašina dobro zaštićena od korozije i kiselih sokova voća. Elektromotor je monofazni 1KW. Mašina je jedinstvena na tržištu, lepo seče voće, nema problema sa zaglavljivanjem voća a
vrlo dobro seče i dunje iako su tvrde. Mašina je bezbedna a težina 40 kg. Izrađujem ih u dve verzije; za postavljanje na bure i kao stojeća gde isečeno voće upada u kofe ili slično. Cena mašine je 200 EURa plus troškovi dostave. Vidojko Mitić, Pirot, Petra Kočića 35, telefon:
063/405-852
Mitko   |77.29.155.xxx |11-03-2013 13:43:26
i tashtomrzac jedan . Sigurno i zenu ti ne volesh
Mitko   |77.29.155.xxx |11-03-2013 13:47:48
Chicha Mite je rogjen u Banatu, ali ruka sudbine ga odvela da peche rakiju u Krivoj Palanci u Makedoniji. Bash pechem od modra sliva , sada sredinom marta 2013 . Ali imam jedan problemchich - zagoreva mi kazan. Pa ako imate nekakav alhemiski spas ili savet - kako da se chicha Mite spasi od trljanja
kazana
Pozdrav drugari !
bojan   |93.86.179.xxx |05-08-2013 16:02:44
zamolio bih da mi kazete koliko se stavlja kg secera na koju kolicinu konkretno sljive pre pocetka vrenja
snezana  - u vezi dobijanja rakije...     |188.2.54.xxx |16-08-2013 11:32:03
pokušaću da vam malo pomognem oko postojeće problem.pošto autor teksta nije medju živima.
Ako su vam šljive(sirovina) za ind.preradu,kvalitet ne u punoj tehn.zrelosti,zdrave ,to će tok fermentacije ići svojim putem,sav šećer se razlaže i prelazi u alkohol.
Ako pak šljive nisu dovoljno
slatke onda se dodaje šećer,koji doprinosi većem radmanu,količini dobijenog alkohola ali zato sa lošijim kvalitetom proizvodas.ne treba preterivati sa dodatim šećerom,od 5-10%.pozz.Sneža
jovan   |70.85.215.xxx |14-10-2013 14:00:13
sve je to u redu ali gde kupiti amonijak i sumpornu kiselinu?
Anonimus  - re:   |70.85.215.xxx |18-10-2013 00:23:46
jovan napisa:
sve je to u redu ali gde kupiti amonijak i sumpornu kiselinu?


šta će vam to?
k0w4lsk1987  - Ziva u orijentacionom alkohometru   |79.101.231.xxx |02-01-2014 12:00:38
Pozdrav, jako mi je hitno, samo 1 pitanje, da li u ORIJENTACIONOM ALKOHOMETRU(gradomer u) IMA ZIVE
snezana  - o gradomereu   |82.208.197.xxx |09-01-2014 22:20:06
U načelu svi termometri sa Hg(zivom)su povučeni iz upotrebe,jer živa pripada grupi teških metala i predstavlja otrov za ljud.organizam.Raspi tajte se kod prodavca gde ste kupili gradomer,čime je napunjen.
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Where there's a will there's a way.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OČLAŠIVAČA

.
 
U miru lavovi, u bici zečevi.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik