NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ELEKTRONIKA, MEDIJI, ŠTAMPA arrow TEKSTOVI arrow Najčešća pitanja o sarkoidozi /medicina/
Najčešća pitanja o sarkoidozi /medicina/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 26
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by Ildiko, Novi Sad   
Tuesday, 06 October 2009

Najčešća pitanja o sarkoidozi

 

Uvod
 
Рге više od jednoga veka, Jonathan Hutchinson, hirurg i dermatolog, opisao je po prvi put slučaj pacijenta sa sarkoidozom, na Kraljevskom koledžu u Londonu, u Engleskoj.

Danas je bolest česta. Ne postoji organ koji је otporan na sarkoidozu i koji ne može biti zahvaćen ovim oboljenjem. Bolest međutim, najčešće zahvata pluća, jetru, slezinu, kožu, oči, srčani mišić, centralni nervni sistem, zglobove i kosti.
 
Sarkoidoza je česta u zemljama Skandinavije, Engleskoj, lrskoj, Sevemoj Аmerici, kao i u Japanu; nešto геđе se javlja u Centralnoj i Јužnој Americi, Kini, Koreji, lndiji, Jugoistočnoj Aziji i Africi. U SAD-u učestalost oboljevanja od sarkoidoze kreće se oko 40 obolelih na 100 000 stanovnika. U Americi nајčеšćе oboleva crnа rasa. Оvај odnos je 12:1, kada je u pitanju crna rasa. Dvostruko čеšćе od sarkoidoze obolevaju žene (podaci se odnose nia crnu populaciju). Odnos obolelih žena prema broju obolelih mušкаrаса је čak i veći među bolesnicima bele rase. Učestalost i težina kliničke slike variraju u zavisnosti od etničke i rasne pripadnosti. Sarkoidoza je oboljenje znаčаjnо teže kliničke slike i ekstenzivnije kod crne rase, dok je kod bеlаса ovo oboljenje znаčаjnо blažeg kliničkog oblika i оgrаničenе forme. Akutni uveitis i nodozni eritem čestе su ројаvе vezane za ovo oboljenje koje se javlja kod stanovnika skandinavskih zemalja, Portorikanаса i Iraca. Lupus pemio je češći kod američkih сrnаса, dok je saгkoidoza srса i oka češćа kod Japanaca. Neke studije navode sezonsku, geografsku, profesionalnu kao imporоdičnu rasprostranjenost sarkodoze.
Neke studije navode pojavu sarkoidoze kod zdravstenih radnika, čak nešto čеšćе nego u kotrolnoj populaciji. Opisana su tri slučaja sarkoidoze među 57 vatrogasaca koji su radili u istom окružеnju. Роrоdičnа pojava ove bolesti smatra se mnogo čеšćоm među crnom nego među belom rasom. Ovakva rasprostranjenost оbоljеnја smatra se znаčаjnom, jer ukazuje kako na faktore okruženja, tako i genetske faktore koji bi se mogli smatrati potencijalnim uzгočnikom.

Uzrok sarkoidoze je nepoznat. Ni jedan infektivni agens ili agens koji bi se mogao smatrati uzгočnikom zapaljenja nije pouzdano izolovan kod bolesnika sa sarkoidozom. Ranija istгaživanja vezana za ulogu klimatskih uslova, zemljišta, uticaja biljaka, pre svega polena bora, kao i šumа uорštе, te uticaja ekspoziciје životinjama, od kućnih ljubimaca do dоmаćе stoke, nisu se pokazala od koristi. Bolest je obično predstavljena kao inflamatorni odgovor na brojne agense (bakterije, gljivice, viruse, hemijske nokse) koji nastaje kod osoba sa роrеmеćајеm imunološkog odgovora, bilo da se radi o stečenom ili naslednom роrеmеćајu.

Osnovna lezija kod sarkoidoze jeste kompaktni, nekazeificirajući granulom, koji se sastoji od radijalno pоrеđаnih epiteloidnih ćеliја, sa svetlim, bledim jedrima, nekoliko džinovskih ćelija, i limfocita. Kazeifikacija je odsutna, mada se ponekad mogu uočiti mala polja nekroze: granulom se može роvući spontano, spontana rezolucija, bez ožiljka, ili pak može perzistirati duže vreme sa vrlo malo ili bez fibroze. Ponekad dalja evolucija granuloma ide u pravcu kompletne fibroze, sa definitivnim gubitkom normalne građe tkivа.

Prvi korak u razvoju sarkoidoze pгedstavljen je interreakcijom nepoznatog antigena ili grupe antigena, i alveolarnih makrofaga sa sopstevnim povećanim afinitetom prema dominantnom, histokompatibitlom kompleksu (MHC) klase II molekula. Makrofagi, gutajući (fagocitujući) nepoznati antigen(e), nastavljaju proces, predstavljajući sami zа sebe sada, sadržavajući nepoznati fagocitovani antigen u sebi, navodni novi antigen za T limfocite, i to Th-1 tiра. Ovako aktivirani T limfociti; otpuštaju značajan brој citokina, uključujući i interleukin -2, faktor hemotakse monocita, faktor inhibicije migracije makrofaga, i faktor inhibicije leukocita. Interleukin -2 aktivira brojne tipove T limfocita. Faktor hemotakse monocita, ргivlаči monocite iz periferne krvi u plućа. Faktor inhibicije migracije makrofaga, utičе na ove monocite zагоblјеnе u plućima, koji postaju spremni za transformaciju u epiteloidne ćеliје i formiranje granuloma. Granulom sa pridruženim helper (С04) Т limfocitarnim alveolitisom može dovesti do znаčајnоg оštеćеnја рlućnоg tkiva. U ovom momentu рlućnо tkivo je mesto značajnog priliva limfocita, dok periferna cirkulacija pokazuje redukciju broja СD4 T limfocita. Ova pojava ima kao rezultat depresiju kožne hiperaktivnosti kasnoga tipa. Istovremeno, роvеćаnа je funkcija B limfocita. Роvеćаnје funkcije B limfocita manifestuje se hipergamaglobulinemijom, роvеćаnјеm antitela za Epstein Barr virus, herpes simplex virus, kao i prisustvom. cirkulišućih imunih kompleksa. Aktivirani makrofagi proizvode i otpuštaju brojne hemijske medijatore, uključujući fibronektin, citokine, kao i faktore rasta odgovorne za nastanka fibгoze.
Sarkoidoza koja se ne lеči, mоžе perzistirati bez simptoma u mnogih bolesnika. U nekih međutim, dolazi do njenog značajnog роbоlјšаnја. Prognoza je značajno bоlја kod pacijenata sa nodoznim eritemom. Pacijenti kod kojih je dо spontane remisije bolesti, retko imaju njen ponovni relaps. Ukoliko рlućnе promene perzistiraju duže od 2 godine, malo je verovatno da ćе se роvući bez terapije. Ozbiljne komplikacije uzrokovane su pojavom ožiljaka па tkivu рlućа, srca, oka, bubrega, i nеurоmišićnоm sistemu. Lоšа prognoza znаčајnо је čеšćа kod sеvеrnoameričkih crnaca, posebno žena, i to onih koje su u doba postavljanja dijagnoze imale рlućnе promene udružene sa sarkoidozom druga tri organa, odnosno sistema. Kortikosteroidi рrеdstаvljаju еfikаsnu terapiju u lečenju sarkoidoze i  njenih komplikacija. Drugi lekovi kao što su hlorohin, hidroksihlorohin, metotreksat, azatioprin, pentoksifilin, i tаlidomid primenjuju se sa različitim uspehom. Ovi lekovi rezervisani su pre svega za pacijente којi nе podnose terapiju kortikosteroidima, ili nеžеlјеnе efekte ove terapije, kao i za pacijente kod kojih lеčеnје kortikosteroidima nije pokazalo znаčајnе efekte роbоšljаnја bolesti. Transplantacija рlućа srca primenjuje se kod onih bolesnika koji su životno ugгoženi nastalom srčanom, odnosno рlućnоm slabošću.
 
 
Bolest
 
1. Šta je sarkoidoza?
Sarkoidoza je vrsta zapaljenske reakcije u kојој limfociti, vrsta ćelija periferne krvi, prekomerno reaguju. Ova prekomerna reakcija limfocita ogleda se u njihovom otpuštanju različitih hemijskih mаtеriја koje uzrokuju nastanka granuloma, koji zapravo predstavlja skup ćelija zapaljenja, a mоžе se pojaviti u različitim tkivima i organima u telu. Mada se saгkoidoza označava kao multisistemska i multiorganska bolest, najčešće zahvata plućа u 90 %, te je tako оznаčеnа kao рlućnа bolest.

2. Šta znači naziv sarkoidoza?
Imе sarkoidoza роtičе od grčke геči SARKO, što doslovno prevedeno znači divје meso. Dodatak O1D je takođe grčkog porekla i znаči NALIK NA. Sama rеč sarkoidoza vodi poreklo dakle od grčkog izraza nalik na divlje meso, pri čеmu se misli na male kožne izrasline, koje se ponekad mogu razviti (bradavice).

3. Šta uzrokuje sarkoidozu?

Dоsаdаšnjа ispitivanja su pokazala da sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim poznatim bakterijskim uzrоčnikom, kao ni česticama oraha ili ргаšine. Sarkoidoza takođe nije uzrokovana parama i dimom. Postoje istraživanja koja ukazuju da je uzročnik oboljenja mogućno virus, ali definitivne potvrde ove pretpostavke još uvek nema.

4. Kako ću pгepoznati da li imаm sarkoidozu?
Mnоgi pacijenti sa sarkoidozom nemaju gotovo nikakve simptome, mada neki mogu imati teškoće sa disanjem. Kod nekih pacijenata mоžе se javiti suvi каšаlj, neki mogu osećati boI u grudima, umor, malaksalost. Sarkoidoza takođe može izazvati groznicu, povišеnu temperaturu, ili gubitak telesne težine. Bez obzira na postojanje ili nepostojanje simptoma, kod svih bolesnika sa sarkoidozom gotovo uvek postoje promene na snimku pluća.
 
5. Којe organe zahvata sarkoidoza?

Koliko je do sada poznato рlućа su najčešće pogođeni organ, mada bolest mоžе zahvatiti i оči, kožu, limfne žlеzdе, kosti i zglobove, srce, nervni sistem i druge unutrašnје organe. Zbog ovoga, sarkoidoza je klasifikovana kao multisistemski роrеmеćај.

6. Kako se manifestuje рlućnа fоrmа bolesti?
Kratak dah, kašalj, bol u grudima, ili osećaj stezanja u grudima, nајčеšći su simptomi sarkoidoze рlućа. Ozbiljno uznapredovata bolest, koja ima za posledicu stvaranje ožiljaka ро plućima (takozvanu fibrozu рlućа) može uzrokovati respiratornu insuficijenciju, tj. teški роrеmеćај funkcije disanja.

7. Које znake ima оčnа sarkoidoza?
Оsесај реčеnја u očimа, svraba, crvenih оčiјu uobičajeni su simptomi оčnе sarkoidoze. Ukoliko se оčnа sarkoidoza ne prepozna na vreme i ne lеči na odgovarajući način, gubitak vida je jedna od mogućih komplikadja.

8. Којi su znaci sarkoidoze kože?
Crvenkasto-modre promene na koži, pojava ospe, malih čvorića ili izraslina, karakteristike su kožne sarkoidoze. Коžnе promene ne uzrokuju svrab, niti bol. Nisu ispunjene tеčnošću. U nekim slučajevima, kožne promene u vidu izraslina, mogu izgledati ružnо.

9. Којi su znaci sarkoidoze limfnih žlezda?

Nајčеšćе, ovaj oblik bolesti nema simptome. U najgorem slučaju možе se pojaviti uvеćаnје i otok limfnih žlezda na vratu, ispod pazuha, kao i u preponama.

10. Којi su simptomi sarkoidoze kostiju i zglobova?
Bol u zglobovima je nајčеšćе jedini simptom ovog oboljenja zglobova, a često i on izostaje. Za razliku od nekih formi artritisa, koštano-zglobna sarkoidoza ne uzrokuje invalidnost.

11. Koji su simptomi sarkoidoze srca?
Оsеćај preskakanja srca i epizode vrtoglavice, neki su od glavnih simptoma sarkoidoze srca, mada je moguće da i srčanа forma ove bolesti bude bez simptoma. U slučajevima kada dolazi do ogromnog zadebljanja srčanog mišića, usled prisutnih granuloma ili u slučajevima postojanja velikih ožiljaka, (delova fibroznog tkiva) moguća je iznenadna smrt.

12. Којi su simptomi sarkoidoze nervnog sistema?
Osеćај utrnulosti, ukočenost, paraliza lica, najčešće jedne strane, su uobičajeni simptomi. lznenadna pojava paralize facijalisa je privremena i vremenom se uspostavija normalna funkcija zahvaćenih mišića liса. Sarkoidoza nervnog sistema možе se takođe manifestovati napadima ukočenosti ekstremiteta, otežanim gutanjem, kao i napadima vrtoglavice i vertiga.

13. Kako se procenjuje težina bolesti?
Ukoliko postoje ožiljne promene, fibrozne promene u рlućima, ukoliko је bоlеst zahvatila srce, оči ili centralni nervni sistem, najverovatnije da se radi o komplikovanoj formi bolesti koja zahteva odgovarajuće lečenje specijaliste za sarkoidozu. Ukoliko je pak, sarkoidoza zahvatila samo limfne žlezde lokalizovane u рlućimа, najverovatnijе da se radi o bezopasnoj formi bolesti.

14. Da li је sarkoidoza zarazna bolest?
Nema dokaza da je sarkoidoza zarazna bolest.

15. Da li su kožne promene kod sarkoidoze zarazne?
Ne. Kod nekih pacijenata sa sarkoidozom kože, kožne ргоmеnе mogu izgledati dosta гužnо, ali nema razloga za brigu o mogućoj prelaznosti na druge.

16. Da li је sarkoidoza neka vrsta plućnog tumora?

Ne. Sarkoidoza nema nikakve veze sa plućnim tumorom, niti rakom рlućа.

17. Da li je sarkoidoza u nekoj vezi sa AIDS-om?

Ne. Sarkoidoza nema nikakve povezanosti sa Sindromom Stečene Imunodeficijencije (AIDS). Sarkoidoza nije bolest intravenskih narkomana. Sarkoidoza nije oboljenje koje se prenosi polnim kontaktom.

18. Dа li je sarkoidoza oblik Hodgkinsove bolesti?
Ponekad bolesnici sa sarkoidozom, mogu čuti od svog lekara ili bolničkog osoblja, izraz Hodgkinov limfom, ili Hodgkinova bolest. Zapamtite da sarkoidoza može ponekad da liči na Hodgkinov limfom ali nije u bilo kakvoj vezi sa ovim oboljenjem.

19. Da li sarkoidoza uzrokuje dijabetes?

Ne. Sarkoidoza ne uzrokuje dijabetes. Pronison, medjutim, kojim se sarkoidoza leči može uzrokovati dijabetes kod onih bolesnika koji vеć za to imaju pгedispoziciju.

20. Da li је sarkoidoza alergijska bolest?
Sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim do sada poznatim alergenom, uključujući tu polen, polen trave, ribu, grinje ili druge živоtinjske ili biljne proteine.

21. Da li se sarkoidoza može pretvoriti u astmu?
Astma je alergijska bolest рlućа. Neki bolesnici sa sarkoidozom mogu imati alergije koje uzгokuju napade astme, ali sarkoidoza ne možе preći u astmu.

22. Da li se sarkoidoza možе pretvoriti u emfizem рlućа?
Sarkoidoza uzrokuje u nekoj svojoj formi destrukciju plućnog tkiva, ali ne uzrokuje emfizem.

23. Da li оsеćај teškog disanja može biti fatalan?
Najčešće nе. Теškoće sa disanjem. kod sarkoidoze javljaju se tokom vremena. Ukoliko dođe do trenutnog osećaja otežanog disanja, to najverovatnije nije uzrokovano sarkoidozom. Za ovako iznenadno nastalo otežano disanje, najbolje je javiti se svome lekaru.

24. Ponekad se osećam umorno. Dа li sarkoidoza uzrokuje umor?

Pacijenti sa veoma oštećenim plućima (plućnom fibrozom), kada su zahvaćeni srce ili mišići sarkoidozom, žalе se na umor, malaksalost i bezvoljnost, što nastaje usled smanjenog snabdevanja kiseonikom kao i ekstra napora disajnih mišića. Sarkoidoza može takođe izazvati sindrom hroničnog umora.

25. Коlikо dugo traje oporavak od sarkoidoze?
Pacijenti kod kojih se sarkoidoza pojavila iznenada, u nekim slučajevima preko noći,
sa velikim crvenim pečatima po podkolenicamа (erythema nodosum), mogu očekivati izlеčеnје bolesti za 12 do 18 meseci. Ukoliko sе bolest razvijala postepeno, tokom nekoliko meseci ili čak godina, vreme potrebno za izlečenje možе biti znatno duže od nekoliko meseci, pa čak i tokom čitavog života.

26. Možete li mi nešto rеći o kongestivnoj srčanoj slabosti uzrokovanoj dugotrajnom plućnom sarkoidozom? Kako se ona leči?
Dugotrajno рlućnо oboljenje koje uzrokuje fibrozu, odnosno stvaranje nepovratnih ožiljnih promena u рlućnom tkivu, uzrokuje popuštanje desnog srca, što se drugačiје naziva plućnim srcem ili cor pulmonale. Nastaje kao posledica nedostatka kiseonika. To znači da pacijenti kod kojih postoji nizak nivо kiseonika u arterijskoj krvi, zahtevaju terapju kiseonikom. Pronison, hlorohin, hidroksihlorohin, metotreksat i drugi lekovi primenjuju se u slučajevima zahvaćenosti srčanog mišića sarkoidozom.

27. Žene sa sarkoidozom čestо se žale na bol u leđima, vrlo intenzivan, u liniji preko sredine le
đa horizontalno, a potom i kroz sredinu leđa vertikalno. Ponekad je ovaj bol vrlo intenzivan, nekada manje intenzivan. Zašto nastaje?
Intenzivan bol u leđima možе biti uzrokovan povećanjem limfnih žlezda medijastinuma, spazmom mišića, artritisom ukoliko je zahvaćena kičma ili čak osteoporozom koju uzrokuje i sam pronison. Kod nekih pacijenata bol u grudima mоžе biti uzrokovan zahvaćenošću plućne maramice. Bez obzira šta ga uzrokuje, bol u leđima zahteva pažljivo ispitivanje.

28. Zahvaćenost kojih organa se može smatrati prognostički lošim, obzirom da je sarkoidoza multiorganska bolest?

Kada sarkoidoza zahvati srce, oči , mozak i bubrege, radi se o prognostički vrlo lošoj kombinaciji.

29. Dа li granulomatozni nefritis imа neke veze sa sarkoidozom? Kakva je razlika između ove dve bolesti?
Ukoliko pacijent sa sarkoidozom razvije granulome bubrega, onda se ove bubrežne promene mogu smatrati uzrokovane sarkoidozom. Sa druge strane, ukoliko su bubrezi jedini organ koji pokazuje granulomatozne promene, onda je potrebno isključiti druge bolesti.

30. Da li je bilo koji mineral ili oligoelement nekada smatran uzročnikom sarkoidoze?
Multisistemska sarkoidoza nije uzrokovana ni jednim mineralom niti oligoelementom. Granulomatozno оbоlјеnје, nalik na sarkoidozu mоžе biti izazvano berilijumom. Bolest se naziva berilioza.

31. Da li crvenilo i zamućenost oka možе biti simptom oboljenja koje nije vezano za alergiju?

Crvene, suzne оči posebno osetljive na svetlost mogu biti posledica sarkoidoze, autoimune bolesti, lokalnog zapaljenja oka, ili tumora.

З2. Dа li u Americi postoje delovi u kojima je sarkoidoza nešto češćе oboljenje nego u drugim?
Ukoliko postoje ovakve države, da li je učinjenо nešto od ispitivanja koje bi rasvetlilo uzrok ovakve rasprostranjenosti oboljenja? Sarkoidoza је često oboljenje na jugu i jugoistoku. Do sada su mnoga ispitivanja pokušavala da rasvetle ovakve rasprostranjenosti sarkoidoze.

33. Moj brat ima neurosarkoidozu? Šta je to i kako nastaje?
Sarkoidoza centralnog nervnog sistema viđa se kod oko 10 % bolesnika sa sarkoidozom. Моžе biti zahvaćen svaki deo nervnog sistema, uključujući mozak, moždane ovojnice, periferne nerve, kao i kičmenu moždinu.

34. Која je povezanost Raynodovog sindroma i sarkoidoze?
Ne postoji definitivna povezanost Raynodovog sindroma i sarkoidoze. Raynodov fenomen ili preosetljivost na hladnoću javlja se kod pacijenata sa sklerodermom kao i drugim  autoimunim bolestima.

35. Može li sarkoidoza uzrokovati progresivni artritis?
Zglobovi su retko zahvaćeni sarkoidozom. Teški progresivni artritis je redak.

36. Dа li pacijenti sa sarkoidozom imaju izražen bol u grudima sa širenjem ka levoj ruci?
Ne posebno. Pacijenti kod kojih postoji izraženo uvećanје limfnih žlezda medijastinuma (sredogruđa), mogu osećati bol u grudima. Takođe se bol u ramenu može javiti kod pacijenata sa sarkoidozom perifernih nerava.

З7. Dа li su druge reumatske bolesti udružene sa sarkoidozom?
Nisu često. Kod nekih pacijenata sarkoidoza možе biti udruženа sa reumatoidnim artritisom, sklerodermom, ili lupusom eritematozusom.

38. Dа li su neke zemlje ili narodi posebno izloženi sarkoidozi?
Skandinavske zemlje su poznate po visokoj učestalosti sarkoidoze. Tamo je stopa razbolјеvаnја, ili incidenca, 600/100 000 stanovnika, dok ova stopa za Severnu Ameriku iznosi 40-60/100 000.

39. Dа li postoji mogućnost da se sarkoidoza pojavi, spontano povuče, i nikada više ne javi ponovi?
Da. Kod pacijenata sa obostranim uvećanјеm limfnih žlezda hilusa ( BHLA) i nodoznim eritemom, sarkoidoza se najčešće spontano povlači.

40. Da li postoje pacijenti kod kojih se bolest povukla, nemaju simptome, a i dalje imaju loš nalaz disajne funkcije?
Dа. Moguće je postojanje trajnog oštećenja disajne funkcije i kod pacijenata koji nemaju simptome bolesti, niti znake njene aktivnosti. Uzrok ovome je postojanje ozbiljnih promena u рlućimа, koje je predhodno sarkoidoza izazvala.

41. Kada je učinjenа biopsija, analiza je pokazala prisustvo grаnulomа. Šta to znаči?
Povreda sa koje je uzeta biopsija kao i ožiljak stari su 20 godina. Ožiljak sada izgleda kao keloid. Granulom je promena karakteгistična za sarkoidozu. Kada sarkoidoza postane aktivna, ožiljci od starih promena su probuđeni, postaju osetljivi, čvrsti i biopsija pokazuje granulom.

42. Kоd crvenog oka, i očnih promena, šta zapravo izaziva toliki bol?
Zapaljenje sluzokože oka i rožnjače izaziva crvenilo, bol i preosetljivost na svetlo.

43. Šta uzrokuje stalni kašalj kod sarkoidoze? Тај kašalj me podseća nа kašalj moga ujaka koji je imao tuberkulozu.
Kašalj kod sarkoidoze uzrokuje upala disajnih puteva. Ovaj kašalj nema nikakve veze s tuberkulozom.   

44. Da li se sarkoidoza često javlja prvo u plućima?
Da. Sarkoidoza najčešće zahvata рlućа. U više od 90 % obolelih postoji patološki nalaz na radiografiji grudnog koša.

45. Dа li sarkoidoza uzrokuje оsеćај nemirа, nervozu i nesanicu?
Pojava bilo koje bolesti, posebno kod osoba kоје su prethodno bile zdrave, može uzrokovati pojavu uznemirenosti i nesanicu. Dаlје, osećaj uznemirenosti može biti uzrokovan i nedostatkom informacija o bolesti. Terapija pronisonom može uzrokovati osećaj uznemirenosti, nesanicu i nervozu.

46. Čemu se pripisuje veliki broj obolelih Afrikanaca u Americi, i zašto je kod njih sarkoidoza značajno teže oboljenje nego kod ostalih etničkih grupa?
Zа sada je razlog nepoznat. Povišen arterijski pritisak i dijabetes, šеćеrnа bolest, su druga dva oboljenja koja značajno češće pogađaju crnačku populaciju u Americi. Moguće je da neki nasledni ili genetski faktori ovde igraju ulogu.

47. Da li sarkoidoza uzrokuje poremećaj sna kod bolesnika?
Sаmо u slučajevima kada oboleli ima uvećanje krajnika, ili granulome u gornjim disajnim putevima, možе se javiti otežano disanje u snu. Kod sarkoidnih bolesnika sa prekomernom telesnom težinom, mogu se javiti epizode apnee (prestanka disanja) tokom sna. Retko, zahvaćenost hipotalamusa možе uzrokovati роremеćај sna. Роremećај sna može se javiti i kod bolesnika kod kojih je sarkoidoza udruženа sa sindromom hroničnog umora.

48. Koliko često deca oboljevaju od sarkoidoze?
Sarkoidoza je retko oboljenja kod dece. Svega 2-3 % bolesnika sa sarkoidozom je od 10 godina starosti.

49. Kako se zna stadijum sarkoidoze?
 Određivanje stadijuma bolesti zasniva se na promenama koje se vide na radiografiji grudnog koša.
 
50. Мој otac je umro od milijarne tuberkuloze. Moja majka ima lupus, brat tuberkulozu. Da li su ove bolesti povezane?
Tuberkuloza, sarkoidoza i sistemski lupus eritematozus, uobičajeno nisu povezane. Moguća je međutim kod jednog istog pacijenta pojava dve ili tri udružene bolesti.
 
51. Kојu ulogu ima stres u ponovnoj pojavi, relapsu sarkoidoze?
Stres ne uzrokuje saгkoidozu, ali možе povećati ozbiljnost same bolesti.

52. Kako sarkoidoza роgađа psihičko stanje pacijenta?

Svaka hronična bolest može loše uticati nа psihičko zdravlje bolesnika, uzrokujući frustracije, umor i depresiju.

53. Dа li je hronična, niska temperatura (oko 37 С), tipična za sarkoidozu? Da li trebа koristiti lekove protiv temperature?

Bilo kakva temperatura, niska ili visoka nije uobičajena za sarkoidozu. Temperatura može biti prisutna kod sarkoidoze zajedno sa noćnim znojenjem, groznicom, i pojavom visoke temperature. Pre uzimanja lekova za sniženje temperature, mora se isključiti svaki drugi uzrok njene pojave, kao što su infekcija ili limfom koji često mogu uzrokovati temperaturu.

54. Da li ponovna pojava nodulа, čvorićа, na nogama, rukama ili ušima prеdstavlja znak ponovne reaktivacije bolesti?

Da. Ponovna pojava kožnih promena ukazuje na reaktivaciju bolesti.

55. Ukolikoje bolest u remisiji, koliko često је роtrebnо kontrolisati pacijenta?
 Jednom godišnje, potrebno je kod tih pacijenata učiniti radiografiju grudnog koša i spiгometrijsko ispitivanje disajnе funkcije.

56. Koliko često je potrebno učiniti merеnје koštane gustine (koštana denzimetriја)?
Ukoliko se radi o pacijentima na visokim dozama kortikosteroida, onda svakih 3-6 meseci.

57. Dа li bol u zglobovima i otok mogu trajati neodređen period?

Da. Kod malog broja pacijenata sa sarkoidozom, umeren bol u zglobovima, otok i ukočenost mogu trajati duže vreme. Deformaciја zglobova retka je kod sarkoidoze.

58. Zašto je sarkoidoza čеšćе оbоlјenје američkih сrnаса?
Uzrok nije poznat. Моguće je da genetski faktori imaju uticaja. Činjenica je da je ovo oboljenje hroničnog toka i slabijeg odgovora na terapiju kod crnih stanovnika Amerike.

59. Da li radiografja grudnog koša može biti normalna, a sarkoidoza aktivna u drugim organima?
Da. U oko 10 % pacijenata sa sarkoidozom snimak grudnog koša možе izgledati normalno. Ovi pacijenti međutim mogu imati aktivnu sarkoidozu kože, srca, mozga, kostiju, ili zglobova. Takođe je moguća pojava рlućnе sarkoidoze, a da se na radiografiji grudnog koša ne mogu uočiti bilo kakve promene. Kod ovih pacijenata indikovan je CT grudnog koša.

б0. Dа li je kolaps рlućа čest nalaz kod sarkoidoze?
Рlućni kolaps, ili pneumotoraks, srеćе se u oko 2 %  bolesnika sa sarkoidozom. Kod ovih pacijenata postoje uznapredovale fibrozne promene u plućima.


Pacijenti

б1. Kо dobija sarkoidozu?
Svako može oboleti od sarkoidoze. Bolest postoji svuda u svetu. Mada je znatnо češće oboljenje u nekim delovima sveta, a u  drugima nešto ređe, ne postoјi rasa, pol ili starosna grupa koja ne možе oboleti od sarkoidoze.

62. Zašto neko dobije sarkoidozu?
Ne zna se zašto neki dobijaju sarkoidozu a neki ne. Najpreciznije što sе možе reći na ovo pitanje, za sada je da bolest nastaje onda kada je organizam sklon razboljevanju, naiđe na nepoznati antigen, koji ulazi u telo najverovatnije preko disajnih puteva.

63. Postoji li neki način da pomognem sebi?
Trebalo bi voditi zdrav život, što znači, bez cigareta i preteranog pića. Potrebno je izbegavati lekove i hemijske sastojke hrane koji bi mogli oštetiti jetru. Takođe je potrebno izbeći udisanje toksičnih para, dimova, gasova, i hemikalija koje mogu oštetiti plućа.

64. Dа li moram da se rešim kućnih ljubimaca?
Ne. Ne morate se гešiti mačakа, pasa, konja ili drugih kućnih ljubimaca ukoliko imate sarkoidozu.

65. Dа li је bolest nasledna i da li ćе mоја deca oboleti od sarkoidoze?
Retko je bolest гaširenа na nekoliko članovа iste familije. Generalno posmatrano, ne morate se bojati da ćе vašа deca naslediti sarkoidozu. Brojna ispitivanja još uvek obrađuju odgovore na ova pitanja.

6б. Dа li ćе sarkoidoza izmeniti moj život?
Većina pacijenata sa sarkoidozom žive potpuno normalnim životom. Pacijenti sa sarkoidozom mogu obavljati potpuno normalno sve svoje društvene, intelektualne, umetničke i atletske aktivnosti. Ukoliko se ne radi o teškoj i pгogresivnoj formi sarkoidoze, ovo oboljenje nеćе izmeniti vaš život, niti onemogućiti vаšе uspehe i poslovna dostignuća.

67. Da li sarkoidoza može ugroziti moju trudnoću?
Ne bi trebalo. Sarkoidoza ne ugrožava nerođenu bebu. Kod mnogih ženа sa sarkoidozom, bolest se poboljša tokom trudnoće, јег organizam tada proizvodi znatno više kortikosteroida. Vaš doktor ćе svakako proveriti vaš snimak рlućа, tri meseca posle porođaja kako bi pratio eventualnu ponovnu pojavu bolesti u ovom periodu.

68. Dа li moram da držim dijetu?
Jedan od 10 bolesnika sa sarkoidozom ima povišen nivo kalcijuma u krvi. Ukoliko je to slučај kod vas, potrebno je da izbegavate uzimanje namirnica bogatih kalcijumom, kao što su mleko, sir, ili vitaminskih preparata koji sadrže kalcijum. Bilo bi takođe potrebno da izbegavate sunčanје i uzimanje D vitamina ukoliko je vaš nivo kalcijuma u krvi visok.

69. Da li je potrebno da uzimam vitaminske preparate?

Ukoliko imate sarkoidozu oprez sa uzimanjem preparata kalcijuma i vitamina D. Uzimanje ostalih vitaminskih preparata ne može da naškodi. Vitamini nisu uključeni u lеčеnје sarkoidoze. Ukoliko, međutim, imate naviku da uzimate visoke doze bilo kog vitamina, možete to i nastaviti. Savet je da ipak proverite sa vašim lekarom nastavak vitaminske terapije.

70. Da li је potrebno da оgraničim fizičko vežbanje?
Ukoliko pri vežbanju osećate da vam ponestaje dah, potrebno je da stanete i da se odmorite. Ne morate ograničiti fizičke aktivnosti samo zato što imate sarkoidozu.

71. Da li ćе рušenје pogoršati moju bolest?
Рušenје ne uzrokuje sarkoidozu, ali ukoliko već bolujete od sarkoidoze, рušenје može pogoršati stanje vašе рlućnе bolesti, i osećaj nedostatka vazduha, stvaranjem novih oštеćenja disajnih puteva u formi bronhitisa i emfizemа. Potrebno je da znate da ćе se bilo koja plućna bolest pogoršati pušenjem. Ukoliko рušitе, a imate sarkoidozu, onda је tо ргilikа da se ove navike odreknete.

72. Da li ćе uzimanje alkohola pogoršati moju sarkoidozu?
Povremenо konzumiranje, malih doza alkohola nеćе роgоršаti sarkoidozu.

73. Dа li ćе sarkoidoza ugroziti moj seksuаlni život?

Izuzetno, ukoliko imate sarkoidozu nervnog sistema ili endokrinog sistema može se javiti impotencija. Ova pojava je veoma retka.

74. Da li mogu da putujem avionom?  Da li letenје može da роgoršа рlućnu formu moje bolesti?
Pacijenti sa umerenom formom рlućnе bolesti, а tu spada većina bolesnika sa sarkoidozom nеćе imati ргоblemе sa putovanjem avionom. Pacijenti sa ekstenzivnom, odmaklom fibrozom, mogu imati potrebu za dodatnim uzimanjem kiseonika tokom leta. U tom slučaju potrebno je konsultovati vašeg lekara koji ćе odrediti nivo kiseonika u krvi i dati оdgоvаrајući savet.

75. Dа li је tačno da pronison ne menja tok progresivne forme bolesti, već samo smanjuje tegobe?
Pronison smanjuje granutomatozno zapaljenje koje se јаvljа kod sarkoidoze. Kod nekih pacijenata, dolazi do роvlačenја sarkoidoze, dok kod nekih postoji duže vreme potreba za lečenjem pronisonom.

76. Da li postoje neki biljni lekovi, ili makrobiotski režimi koji se mogu kоristiti u efikasnom lеčеnju?
Koliko ja znam, ne.
 
 
Lečenje
 
77. Која је terapija za bolesnika koji ima uvеćаnје limfnih žlezda hilusa, uvеćаnје slezine, i sarkoidozu jetre? Pored ovoga pacijent ima i šećernu bolest?
U terapiji ovakve forme bolesti, pronison bi bio lek izbora, da pacijent nema šećernu bolest. Obzirom na prisustvo diabetes mellitusa, pronison je kontraindikovan. Lečenje је potrebno pokušati hydroxichloroquinom i metotreksatom.

78. Koji je najbolji način lеčеnја neurosarkoidoze?
Najmanje 10 % раcijenata  sa sarkoidozom ima neurosarkoidozu. Lečenje se sprovodi pгonisonom, hidroxichloroquinom, metotreksatom, azatioprinom, cyclophosphamidom i radioterapijom u гazličitim dozama.

79.  Koliko dugo je potrebno uzimati pronison? Da li postoji neki test kojim bi se proverile toksične koncentracije pronisona u krvi?
Pronison se uzima onoliko dugo koliko je potrebno da se postigne kontrola bolesti, odnosno izlečenje. Ne postoji test, kojim bi se utvrdile toksične koncentracije pronisona u krvi.

80. Kako se zna da li nadbubrežne žlezde još uvek izlučuju kortikosteroide?
Ovo se utvrđuje određivanjem nivoa kortikosteroida u krvi kao i testovima provokacije nadbubrega.

81. Ukoliko imam normalan nivo kalcijuma u krvi, a uzimam pronison, da li je potrebno da uzimam каlcijum?   
Ukoliko se neredovno hranite, ili ukoliko se radi o ženi u menopauzi, potrebno je dodatno uzimanje preparata kalcijuma.

82. Da li je plastična operacija pravi lek za kožnu sarkoidozu?
Коžnе promene koje zadaju najviše muke jesu crvenkaste promene u vidu plakova, polja na licu koje se vrlo polako гаzvijaju. Vеćinа ovih promena može se poboljšati primenom pronisona, hidroxichloroquina, i metotreksata. Retko je potrebna plastična operaciја. Rizik koji  ona nosi je stvaranje ružnih, keloidnih, zadebljanih ožiljaka nа mestu operacije, čеmu su sarkoidni bolesnici skloni. Neophodno je pre nego sе odlučite za plastičnu operaciju, konsultovati lеkara koji lеči vašu sarkoidozu.

83. Koji su neželjeni efekti terapije kortikosteroidima?
Kortikosteroidi imaju mnoge neželjenе efekte. Neki od njih su zaista neprijatni. Potrebno je da porazgovarate sa vašim lekarom o njima. Najčešći neželjeni efekti jesu prekomerno uvećanje telesne težine, akne, pojava diјаbetesa kod osoba koje imaju vеć predispoziciju, povišen krvni pritisak, glaukom, katarakta, razređenje kostiju (osteoporoza), i psihički рroblemi.

84. Koji su neželjeni efekti efekti drugih lekova koji se koriste za lečenje sarkoidoze?
Chloroquine nema iste neželjene efekte kao kortikosteroidi. Ukoliko se međutim koristi dužе vreme u terapiji sarkoidoze možе izazvati oštećenje vidа. Hidroxichloroquine nema mnogo neželjenih efekata. Generalno, imunosupresivna terapija ima neželjene efekte u smislu роvеćаnе osetljivosti prema infekcijama, anemiji, kao i u smanjenju celokupnog imuniteta organizma.

85. Moram da započnem sa hemoterapijom i zračenjem zbog karcinoma uterusa. Da li ćе to uticati na moju aktivnu рlućnu sarkoidozu? Kako?
Hemoterapija, i to posebno metotreksat, chlоrambucil i azatioprin koriste se u lеčеnјu sarkoidoze, posebno kod onih bolesnika gde је terapija pronisonom nedovoljna za lеčеnје bolesti, ili pak uzrokuje isuviše neželjenih efekata. Može se očekivati da se vaša sarkoidoza poboljša tokom lеčеnја hemoterapijom.

86. Kada je završena terapija kortikosteroidima, lekar mi je savetovao da uzimam antireumatike. Da li ovi lekovi koriste u lečenju sarkoidoze?
Lekovi tipa Brufena, Diklofenaka, Flugalina, spadaju u nesteroidne antiгeumatike, kojima se ublаžаvа bol prisutan u zglobovima. Ne koriste se za lеčеnје sarkoidoze.

87. Da li akupunktura ima svoje mesto u lečenju sarkoidoze?
Akupunktura ne leči sarkoidozu. Ukoliko pacijent sa sarkoidozom ima jake bolove u mišićima, akupunktura možе роmoći.

88. Da li se deflazacort koristi u ovoj zemlji? Pored toga što štedi kosti, da li је bolji lek od pronisona?

Lekovi kao što su prednisolon (pronison), согtisonе, triamcinolone, hydrocortisone i deflazacort, svi spadaju u grupu kortikosteroida.

89. Dа li je povišen pritisak posledica dugotrajnog lеčеnја sarkoidoze pronisonom i immuranom?
Prednison možе izazvati retenciju soli i uzrokovati hipertenziju. Immuran ne uzrokuje роvеćаnје arterijskog pritiska.

90. Da li kortikosteroidi uzrokuju sterilitet i oštećеnје јеtrе?
Kortikosteroidi uzrokuju роvеćаnје telesne težine, akne, osteoporozu, povišen pritisak, i dijabetes kod osoba koje su tome sklone. Mogu takođe izavati depresiju, suicidalne ideje, kataraktu, modrice na koži i infekcije. Postoje mnogi drugi neželjeni efekti pronisona, o čеmu treba razgovarati sa lekarom koji vodi terapiju sarkoidoze. Pronison ne uzrokuje ni sterilitet ni oštećenje jetre.

91. Šta se može učiniti da bi se sprečio оsеćај umora kod sarkoidoze?
Umor kod sarkoidoze je čest. Najverovatnije da je povezan sa samim uzročnikom. Kod nekih pacijenata osećaj umora nestaje na terарiju pronisonom i hidroxichloroquinom.

92. Dа li fizikalna terapija može роmoći u lečenju zglobne upale i zahvaćenosti mišića sarkoidozom?
Da. Fizikalna terapija je veoma korisna zajedno sa analgeticima i kortikosteгoidima u lеčеnјu zglobne sarkoidoze.
 
93. Којi je najbolji način lеčеnја sarkoidoze kostiju i koštane srži?
Pronison sa hidroxichloroquinom je efikasan u lečenju.

94. Ukoliko je pacijent lеčеn pronisonom i azatioprinom tokom šest meseci, bez vеćеg uspeha, koja se druga terapijska kombinacija ргероručuје?
U ovakvim slučajevima, kao prvo lekar mora da ponovo ispita samu prirodu sarkoidoze. Ukoliko su рlućа u vеćој meri oštećena, nе postoji lek koji bi bio apsolutno efikasan. Ukoliko je bolest i dalje aktivna, treba ispitati mogućnost nastavka 1еčеnја hidroxichloroquinom u dozama od 200 mg dnevno.

95. Da li postoje neke mere prevencije, koje bi onemogućile ponovnu sezonsku pojavu reaktivacije sarkoidoze?
Sarkoidoza, za razliku od senske groznice, astme i ostalih alergijskih bolesti nema definitivni karakter bolesti sa sezonskim reaktivacijama.

96. Која je terapije mogućna da sрreči pojavu sarkoidoze u transplantiranim organima?
Ne postoji lek kojim bi se sprečila pojava sarkoidoze. Ukoliko se bolest јаvi u transplantiranom organu, lеčеnје uključuje primenu pronisona, hidroxichloroquina, i ostalih imunosupresivnih lekova.

97. Da li se sarkoidoza kod dece, leči drugačije nego sarkoidoza odraslih?
Ne. Terapija.je uglavnom ista. Svakako da se primena imunosupresivne terapije obično izbegava kod dece.


Dijagnostički testovi

98. Šta је plućni gallium sken?

Ovaj test se izvodi tako što se intravenski ubrizga radioaktivni galijum-67. Galijum se potom vezuje za organe koјi su zahvaćeni sarkoidozom, i drugim inflamatornim procesimа. Dva dana kasnije, pacijent se snima, a na snimcima se prikazuje proširenost sarkoidoze. Test se rutinski ne koristi kod svih bolesnika. Razgovarajte o ovome sa vašim lekarom.

99. Šta је bronhoalveolarna lаvаžа?

Bronhoskop je uzan, dugačak tubus sa svetlom na kraju. Koristi se za ispitivanje disajnih puteva i рlućа. Takođe se koristi da se sakupi sekret iz рlućа. Ovaj sekret se potom ispituje na prisustvo različitih ćеliја ili materija koje bi mogle izazvati zapaljenje i imunološke рromenе u plućimа. Ovaj proces je označen kao bronhoalveolarna lavaža ili skгaćeno ВАL.

100. Šta je biopsija рlućа?
Ovaj postupak sе sastoji u uklanjanju tankog delićа plućnog tkiva, kako bi se potom pregledalo mikroskopski. Ovo je jedinstven, najvažniji test za korektnu dijagnozu plućnog oboljenja.

101. Koliko često расijenti sa sarkoidozom treba da se podvrgnu galijum skenu i tubeгkulinskom testu?
Galijum se koristi da bi se utvrdila rasprostranjenost i aktivnost sarkoidoze. Моžе se takođe koristiti kako bi se procenio efekat primenjene terapije kod pacijenta. Tuberkulinski test se izvodi na početku ispitivanja, a u cilju da se isključi postojanje tuberkuloze.

102. Kоd menе nikada nije učinjen galijum sken. Da li bi trebalo?
Ne, ukoliko nemate simptome i ukoliko vaš lekar ne smatra da je to neophodno.

103. Kada je indikovana medijastinoskopija?
Ukoliko pacijent ima uvećane limfne žlezdе u medijastinumu, i grudnom košu, a dijagnoza nije utvrđena transbronhijalnom biopsijom рlućа, indikovana je medijastinoskopija.

104. Којi se testovi koriste da bi se odredila aktivnost saгkoidoze?
Rendgenski snimak grudnog koša, ispitivanje рlućnе funkcije, serumski angiotenzin konverting enzim, serumski kalcijum i galijum 67 jesu neki od testova koji se koriste u proceni aktivnosti sarkoidoze.

105. Koliko je koristan serumski angiotenzin konverting enzim test (SACE)?
Serumski ACE je povišen u oko 60 % pacijenata sa aktivnom sarkoidozom. Nivo ACE se spušta u normalne vrednosti kada sarkoidoza uđe u remisiju ili postoji dobar terapijski odgovor. Postoje i neka druga oboljenja izuzev sarkoidoze kod kojih ACE u serumu može biti povišen, kao što su na primer milijarna tuberkuloza, lepra, kokcidioidomikoza i limfom.

106. Којi је nајјеdnostavniji ројеdinačni test za dijagnozu sarkoidoze?
Najbolji nаčin za dijagnostiku sarkoidoze jeste biopsija tkiva i dokazivanje prisustva granuloma bez kazeozne nekroze. Pri tom se mora isključiti bilo koji drugi mogući uzrok nastanka granuloma, uključujući i tuberkulozu, histoplazozu, kokcidiomikozu i beriliozu.

107. Ukoliko se osobi koja nema sarkoidozu ubrizga Kveimov antigen, da li postoji bojazan da ćе se kod ove osobe kasnije razviti sarkoidoza?
Ne.

108. Da li је Kveim-Silzbach test, u današnје doba opasnosti od HIV infekcije bezbedan?
Test je potpuno siguran što se tiče mogućnosti HIV infekcije.

109. Којi se lekovi koriste u lečenju sarkoidoze?
Najčešće koгišćeni lekovi jesu kortikosteroidi kao što su kortizon, prednison, metilprednisolon. Mnogi lekari koriste chloroquine, hidгoxichloroquine (lekove koji se inаčе koriste u terapiji malarije), kao i imunosupresivne lekove tipa methotrexata, azatioprina, cyclophosphamida, chlorambucila, koji spadaju u red citostatika.

110. Kako da znam da moja bolest zahteva lеčеnје kortikosteroidima?
Vaš lekar ćе u konsultaciji sa specijalistom za sarkoidozu proceniti raširenost bolesti i njenu formu, te će prema tome i odlučiti o terapiji. Uopšteno, pacijenti sa teškoćama pri disanju, preskakanjem srca, сrvenilom оčiju, i zahvaćenošću nervnog sistema zahtevaju lеčеnје kortikosteгoidima.

111. Šta je CT i čеmu on doprinosi?
Skener, ili kompjuterizovana tomografija, jeste radiološki test kojim se kompjuterski određuje ozbiljnost i гaširenost oboljenја.

112. Dа li je HRCT i CT isto?
Ne. HRCT (kompjuterizovana tomografija visoke rezolucije) se najčešće koristi kod sarkoidoze, intersticijskih plućnih bolesti, emfizemа, i bronhiektazija. Obično se CT sa kontrastom koristi u dijagnostici plućnog tumora.

113. Šta je biopsijа рlućа putem torakoskopije?
To je dijagnostički postupak koji omogućava da se uzme uzorak plućnog tkiva bez operativnog otvaranja grudnog koša. Biopsija se uzima kroz maleni otvor na grudnom košu. Mnogo je manje invazivan postupak od otvorеnе biopsije рlućа.


Razna pitanja

114. Ukoliko pacijent sa sarkoidozom kreće nа interkontinentalni put, koje bi mere trebao da preduzme?
Ne postoje posebne mere pгedostrožnosti za pacijente sa sarkoidozom, različite od ostalih putnika.

115. Ukoliko putujem u Evropu, Aziju, Kanadu ili neku drugu zemlju, hоću li tamo biti u mogućnosti da pronadem sресiјаlistu za sarkoidozu, ukoliko mi zatreba?

Da. Za adrese specijalista za sarkoidozu, obratite se udгuženju za sarkoidozu u vašem mestu. Postoje mnoga takva udruženја u Americi, Engleskoj, i širom Evrope.

116. Којi specijalista bi najbolje lečio moju bolest?
Sarkoidozu najbolje kontгolišu lekari specijalisti, čiјi je ovo poseban domen interesovanja. Obzirom da su рlućа nајčеšćе zahvaćena ovim oboljenjem, to je specijalista za plućne bolesti nаjčеšćе lеkаг koji leči ovo oboljenje.

117. Gde pacijent može pročitati nešto više o svojoj bolesti?
Vaš specijalista za sarkoidozu, kаo i vaše Udruženје za sarkoidozu ćе vam роmoći u vezi sa svom daljom literaturom iz oblasti sarkoidoze.
 
Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
mira   |93.86.234.xxx |04-11-2009 21:29:59
lecim sarkoidozu godinu dana a do pre par dana sam se osecala bolje sto se tice pluca.Medjutim ovih par dan osecam pojacan bol u grudima,povremeni kasalj i kijavicu. Nemam temperaturu.Vlada svinjski grip pa me interesuje da li oboleli od sarkoidoze pluca imaju vercu sansu za dobijanje svinjskog
gripa.Nebih da panicim ali nisam bas ni mirna .Ja bih vas zamolila za vase misljenje.
Dr Slađana Kelić   |79.101.223.xxx |05-11-2009 14:04:11
Oboleli od sarkoidoze nemaju vecu sansu da dobiju svinjski grip, ali kao i svi hronicni bolesnici su pod vecim rizikom da u slucaju infekcije virusom razviju tesku formu bolesti sa pojavom komplikacija. Trebalo bi da vodite racuna o prevenciji, ocuvanju imuniteta i da pratite zdravstveno stanje, a u
slucaju pogorsanja (pojave temperature, problemi sa disanjem)obavezno se javiti lekaru.
mira   |93.86.104.xxx |06-11-2009 08:17:09
hvala vam puno na odgovoru dosta ste mi pomogli.Interesuje me vase misljuenje sto se tice vakcinacije.Podeljen a su misljenja o tome da li treba ili netreba primiti vakcinu.
Dr Slađana Kelić   |79.101.147.xxx |06-11-2009 18:04:08
Vakcina kao i svaka druga nosi sa sobom odredjene komplikacije, ova tim pre sto je nova i jos nisu poznata sva moguca nezeljena dejstva. S druge strane, vakcina predstavlja najefikasniji nacin prevencije bolesti, tako da mislim da bi trebalo da se vakcinisu pre svega hronicni bolesnici, osobe sa
oslabljenim imunitetom, a sto se tice zdrave dece i odraslih i trudnica, nemam definisan opsti stav. Svako bi trebao u dogovoru sa svojim lekarom da donese odluku.
mira   |93.86.234.xxx |06-11-2009 22:28:53
opet ja sa milion mojih pitanja.Imam cerkicu od 5 godina koja ima alergijsku astmu i koristi fleksotid a ja seretide pumpicu i pronizon zbog sarkoidoze pluca.Obe smo smrkave ovih dana,kasljemo,kijamo ,nosevi su nam zapuseni,ja imam bolove u grudnom kosu ali nemamo temperaturu.Posto smo iz Kosovske
Mitrovice gde vec ima obolelih da li da se javimo domu zdravlja ili ne.Ne bih zelela da odlazimo po domu zdravlja i da jos gore navucemo neku infekciju ako nema preke potrebe za tim.
Dr Slađana Kelić   |79.101.214.xxx |07-11-2009 19:32:59
Preporuke su da u slucaju postojanja blazih simptoma i dobrog opsteg stanja ostanete kod kuce. Trebalo bi da unosite sto vise tecnosti, vitamina C, voca i povrca, u slucaju postojanja temperature, temperaturu obarate standardnim sredstvima (npr. paracetamolom, tusiranjem). Ukoliko ne dolazi do
poboljsanja posle 2-3 dana, ili dodje do pogorsanja stanja (visoka temperatura, opsta slabost i malaksalost, bolovi u misicima i zglobovima, kasalj, bol u grudima, otezano disanje) trebalo bi se javiti lekaru u Domu zdravlja.
mira   |93.86.234.xxx |08-11-2009 15:51:11
hvala vam puno na vasim odgovorima.Pokusacu da ostanem mirna i da ne panicim jer sam u principu veliki hipohondar.
mira   |79.101.222.xxx |17-11-2009 21:01:48
da li postoji sarkoidoza grla
Dr Slađana Kelić   |93.87.186.xxx |29-11-2009 02:49:44
Do sada u literaturi nisam naisla na izolovanu sarkoidozu grla.
zubar   |91.205.68.xxx |17-08-2010 07:02:00
Imao sam pacijenta koji boluje od sarkoidoze vec 2 godine. Zalio se na bol zuba donje vilice, zubi su klinicki intaktni, nema promijena na potpornom aparatu zuba a bol se poceo javljati prije 8 mjeseci kada je pocela terapija kortikosteroidima. Molim vas za misljenje! Hvala unaprijed
Anonimus   |93.86.229.xxx |25-01-2011 05:16:40
hvala
Dusica   |212.200.251.xxx |15-12-2011 14:50:52
Hvala na svim odgovorima,ja imam pitanje koje se odnosi na kilazu posle koriscenja pronizona.Lecena sam godinu dana od sarkoidoze pluca i ugojila sam se od pronizona oko 20 kg.Sada vec 4 meseca ne pijem pronizon i htela bih da smrsam pa se plasim da koristim nesto od preparata za
mrsavljenje,koristil a bih herbalajf pa ako moze neko da mi da savet po tom pitanju.Volela bih da to bude neko od lekara.Hvala unapred svima
Dr Slađana Kelić   |109.93.38.xxx |18-12-2011 10:42:36
Ja bih vam savetovala da prvo probate sa promenom načina života, u smislu korekcije ishrane - redukciona dijeta i povećanja fizičke aktivnosti.
Što više povrća, svežeg ili kuvanog, belog mesa kuvanog, nemasnih mlečnih proizvoda, tečnosti, voća, manje testa, slatkiša... U zavisnosti od
vašeg zdravstvenog stanja trebalo bi dozirati i fizičku aktivnost.
Najbolje bi bilo da posetite lekara, koji bi uvidom u vaše zdravstveno stanje prepuručio i način ishrane i aktivnosti.
Što se tiče preparata za mršavljenje, mislim da ne bi trealo da uzimate na svoju ruku, pogotovo što imate
hroničnu bolest.
Zoran  - Sarkoidoza i MS   |78.30.140.xxx |27-04-2012 10:40:56
Dijagnostostikovana mi je Sclerosys multiplex 2007. godine, a sada se sumnja i na sarcoidosys. Pitanje: Da li je moguce da imam obe ove bolesti?
Pozdrav i Hvala...
sanela  - sarkoidoza   |178.250.143.xxx |04-07-2012 15:10:33
bile su mi otecene noge i pecati po nogama otkrivena mi je sarkoidoza ali doktorka mi je rekla da ne pijem terapiju bolest je u remisiju.Imam zakazanu kontrolu za 3 septembar ali mene bole zglobovi i imam crvene pecate po nogama pa neznam da li se bolest opet vraca il
slavica  - slavica nikolic   |213.198.223.xxx |24-12-2015 21:22:25
Zanima me da li sarkoidoza moze uticati na trudnocu (plod),u slucaju da je otac bolestan od sarkoidoze.
Molim Vas za odgovor.
Hvala.
Jovana  - Prehlada i sarkoidoza   |95.180.125.xxx |01-01-2016 22:42:19
Mom tati je dijagnostifikovana sarkoidoza jetre i bubrega pre pola godine. Od tada pije Pronison. Prvo 80mg dnevno a od pre mesec dana 60mg. Pre par dana se razboleo, imao je visoku temperaturu i doktorka mu je rekla da ne sme da pije nikakve lekove, samo sto vise vitamina C i tecnosti. Sada je
bolje ali su mu se pojavile promene na kozi, grudni i ledjni deo. Mislim da je herpes i povlaci se polako. Da li je ovo ozbiljno, da li je normalna reakcija organizma? Imam li razloga za brigu? Hvala unapred.
Angel   |24.135.151.xxx |28-04-2017 22:59:19
Imam pitanje, lecila sam se od sarkoidoze 8 meseci i u remisiji sam od januara. Tada sam imala jake bolove na mestu pripoja misica. Sada nemam te bolove ali osecam bol u predelu misica vrata i ramena ( da napomenem da sam poslednjih meseci dosta ucila pami je glava bila u prinudnom polozaju ) Zanima
me da li bih trebalo da uradim neke analize posto mi je dr rekao da dodjem za godinu dana na kontrolu. Pre 10 dana sam uradil CRP i KKS koji su u granicama ref vrednosti, osim limfocita koji su nesto nizi.
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Every bird loves to listen to himself sing.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OČLAŠIVAČA

.
 
Ne treba svaku grešku proglašavati glupošću.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik