NOVI SAD   Click for Novi Sad, Serbia Forecast
PANS
PANSWEB.COM
 

  Početna arrow ZANIMLJIVOSTI arrow TEKSTOVI arrow Prijava radnika prilikom zapoÅ¡ljavanja /poslovanje/
Prijava radnika prilikom zapoÅ¡ljavanja /poslovanje/ Štampaj E-mail
Vrednovanje korisnika: / 25
LošeNajbolje 
Poslao/la: / Sent by PANS - poslovni adresar   
Thursday, 01 October 2009

Prijava radnika prilikom zapošljavanja


 
Novi zaposleni treba da bude prijavljen najkasnije u roku osam dana od datuma zasnivanja radnog odnosa. Ako se sa prijavom kasni neophodna je izjava poslodavca o razlogu kašnjenja overena pečatom i potpisana od strane poslodavca, kao i potpisana od strane zaposlenog - da je saglasan sa razlogom kašnjenja.
 
Potrebna dokumenta su: radna knjižica, fotokopija lične karte i zdravstvena knjižica za radnika kojeg treba prijaviti, eventualno i zdravstvene knjižice članova porodice koji će biti osigurani preko njega.

Potreban je ugovor o radu (overen pečatom i potpisan od strane poslodavca, kao i potpis zaposlenog) u kome treba da su navedeni i sledeći podaci: datum od kada se zasniva radni odnos, period na koji se zasniva (na neodređeno vreme, određeno ili probno), radno mesto.

Potrebni obrasci za  popunjavanje (moraju biti overeni pečatom i potpisani od strane poslodavca):
- M1 prijava na penzijsko osiguranje
- M prijava na zdravsteno osiguranje za radnika i za svakog člana porodice kome će se izdati zdravstvena knjižica
- E1 oglašavanje slobodnog radnog mesta kod biroa rada
- E3 obaveštenje za biro rada da se navedeni radnik zaposlio

Za penzijsko osiguranje potrebno je popuniti i ROD-1 obrazac (ako poslodavac već ima zaposlenih), ili (ako ih nema do tada) i ROD-1 i OPD obrasci. Za ROD-1 neophodno je popuniti obrasce i priložiti: ROD-1 i OPD, fotokopiju lične karte novozaposlenog, fotokopiju rešenja preduzeća, fotokopiju rešenja o PIB-u, fotokopiju depo kartona i fotokopiju lične karte vlasnika preduzeća. Ovu dokumentaciju potrebno je predati u fond za zdravstveno osiguranje (gde se podaci proveravaju u saradnji sa poreskom službom) i ako je sve u redu, donosi se rešenje, a zatim je sve to neophodno podneti u fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, gde se nakon unosa obrasca ROD-1 od strane fonda, prijavljuju novi zaposleni. Nakon toga, potrebno je da se ode opet u fond za zdravstveno osiguranje, gde će se uneti OPD obrazac.
 
U slučaju nekih promena podataka koji su navedeni u ROD-1 obrascu (npr. promena sedište firme ili prezimena vlasnice), postupak se ponavlja.
 
Originalni obrasci ROD-1 i OPD treba da se odlože u poslovne knjige poslodavca, a njihove kopije u evidenciju o zaposlenim.
 
Nakon prijavljivanja kod fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, E-1 i E-3 obrasci se dalje šalju birou rada.
 
Zaposleni treba da bude prijavljen i na zdravstveno osiguranje, tj. da mu se izradi zdravstvena knjižica (eventualno i za članove njegove porodice). Ako je za njega/njih već ne postoji zdravstvena knjižica, ili ako je ona izgubljena, ako je promenjen poslodavac, ili su promenjeni lični podaci naznačeni u zdravstvenoj knjižici (adresa, ime, prezime...), potrebno je platiti taksu na račun fonda za zdravstveno osiguranje (posebno za svaku zdravstvenu knjižicu), kao i popuniti obrazac (koji se dobija u fondu) gde se navodi razlog izdavanja nove zdravstvene knjižice. Potrebno je i priložiti staru zdravstvenu knjižicu (ukoliko postoji) kako bi ona bila poništena.
Ukoliko je zaposleni u novom preduzeću, bio pre toga zdravstveno osiguran kod prethodnog poslodavca, potrebno je vratiti prethodnu zdravstvenu knjižicu da ga on odjavi (odjava je neophodna za izradu nove zdravstvene knjižice). Ako je prethodni poslodavac bio neki državni organ (i iz budžeta Srbije su podmirivani doprinosi), popunjava se M1 obrazac u kome se navodi odjava za njega, eventualno i za članove njegove porodice (za svakog pojedinačno popunjava se poseban obrazac).
 
Isto kao kod odjave, i za prijavu za zdravstveno osiguranje za svakog ponaosob se pojedinačno popunjava M1 obrazac (za zaposlenog i svakog člana porodice).
 
Postoji razlika u popunjavanju ovog obrasca, iako je u pitanju isto preduzeće,  kod navoÄ‘enja registarskog broja (to je broj sa OPD obrasca) u zavisnosti da li je u pitanju vlasnik ili zaposleni.

Za izradu zdravstvene knjižice zaposlenog potrebni su: M zdravstveni obrazac, fotokopija M-2 penzijskog, ugovor o radu (pečatiran i potpisan od strane poslodavca i zaposlenog), fotokopija lične karte novozaposlenog, radna knjižica (na uvid ili fotokopija), stara zdravstvena knjižica (poništena ili navedeni obrazac kojim će se poništiti), fotokopija poslednje isplaćene plate, spisak zaposlenih u preduzeću.
Za izradu zdravstvene knjižice člana njegove porodice potrebni su: M zdravstveni obrazac, zdravstvena knjižica (poništena ili navedeni obrazac kojim će se poništiti), radna knjižica (na uvid ili fotokopija), eventualno i izvod iz knjige roÄ‘enih, venčanih, uverenje iz škole...

Za prijavu, kao i za odjavu na zdravstveno osiguranje, overu zdravstvene knjižice za vlasnike i članove njegove  porodice odlazi se u fond za zdravstveno osiguranje.

Komentari
Dodaj Novi Pretraga RSS
DuÅ¡an Kostić  - ZapoÅ¡ljenje   |109.93.204.xxx |12-07-2010 16:32:51
Ja sam Preduzetnik. Prijavio sam početzak obavljanja delatnost.Ja sam vlasnik radnje i prvi put se zapošljavam.
Gde da idem i Å¡ta sve da radim.
Gornje objašnjenje mi je nejasno jer ponavljate iste stari.
Navedite mi tačno šta mi treba i redosled u postupcima.
Anonimus   |109.92.95.xxx |13-07-2010 03:18:41
Pa ovo je procedura za novozaposlenog koji je u radnom odnosu kod poslodavca, a preduzetnik nije u radnom odnosu - on sam sebe ne zaposljava (nema ugovor o radu i slicno).
Ali, svakako da treba u poreskoj sluzbi kod svog nadleznog da se informise detaljnije.
Andrijana Bulatovic  - Kako prijaviti radnika?   |109.93.42.xxx |23-08-2010 21:59:01
Želim da prijavim radnika,ali mi nije jasno odakle da krenem
-Da li prvo da idem u PIO fond ili u fond za zdravstveno osiguranje?
-Gde se kupuju(ili vade) i gde se zatim predaju ROD1 i OPD obrazac?
-Ja sam osnivač i trenutno jedini zaposleni, pa me zanima gde mogu da dobijem registarski
broj koji ću koristiti za mog novozaposlenog, pošto ste rekli da se razlikuju?
Unapred hvala
Anonimus   |94.189.223.xxx |30-08-2010 20:58:26
Jedino se M obrazac za zdravstvenu knjižicu prodaje u pošti, a ovi ostali obrasci se kupuju u knjižarama, tj. u Službenom glasniku, a predaju se u socijalnom.
Duca  - re: Kako prijaviti radnika?   |212.200.195.xxx |05-09-2010 04:30:56
Planiram da otvorim prodavnicu u kojoj cu ja biti jedini zaposleni sto znaci da sam i vlasnik.Kakva je procedura kod prijave radnika ,tj. mene?Ko obavlja prijavu,moj knjigovodja ili ja?
SABAN MILICA  - dodatno zaposlenje   |93.86.68.xxx |17-09-2010 20:30:28
Da li mogu da zasnujem radni odnos sa drugim poslodavcem sa 10% radnog vremena ako vec radim sa punim radnim vremenom kod prvog poslodavca? :kiss:
Biljana  - Promena radnog mesta i dokumenata   |217.24.31.xxx |07-10-2010 21:39:22
Prilikom promene radnog mesta neophodna je i promena zdravstvene knjizice pa me zanima gde treba da vadim novu knjizicu s obzirom da radim u Beogradu a mesto stanovanja u licnoj karti mi je u Novom Sadu. Da li je u tom slucaju potrebno menjati i licnu kartu i sva ostala dokumenta kako bi adresa
stanovanja bila u istom gradu gde se zasniva radni odnos? Takodje, da li je uopste moguce biti prijavljen u jednom gradu a da je mesto stanovanja u grugom?
milan  - prijava radnika   |109.93.42.xxx |08-10-2010 07:55:12
prijava radnika povoljno...
063 666 733 milan beograd
Lule uno   |79.101.214.xxx |08-10-2010 10:54:04
Citat:
da li je uopste moguce biti prijavljen u jednom gradu a da je mesto stanovanja u grugom?


Mesto stanovanja (prebivaliste) i mesto boravka (boraviste) naravno da ne mora biti isto, samo sto se boravak treba prijaviti u supu mesta boravka u nekom kratkom roku. Razlika izmedju boravka i stanovanja je u duzini.

'PrebivaliÅ¡te je mesto u kojem se graÄ‘anin naselio s namerom da u njemu stalno živi.
BoraviÅ¡te graÄ‘ana može biti uobičajeno i privremeno. Uobičajeno boraviÅ¡te je mesto u kojem osoba trajnije boravi, bez namere da se u tom mestu naseli. Privremeno boraviÅ¡te je mesto u kojem se osoba zadržava do 30 dana.'
GraÄ‘ani su dužni prijaviti i
odjaviti prebivaliÅ¡te, prijaviti uobičajeno boraviÅ¡te te prijaviti promenu adrese stanovanja.
sunay  - re: prijava radnika     |82.114.94.xxx |03-11-2010 17:37:12
milan napisa:
prijava radnika povoljno...
063 666 733 milan beograd
poz da li mozes da zavrsis poso za zdrastvennu knizicu imam boravak na kosovu
Milena  - Zaposljavanje   |109.92.213.xxx |24-02-2011 00:19:56
Poštovani, planiram da se angažujem ugovorom o delu u jednoj nevladinoj organizaciji, za realizaciju jednog projekta.Do sada nisam bila u radnom odnosu, a pomenuta organizacija je u obavezi da mi plaća doprinose.
Molim Vas objasnite mi Å¡ta je potrebno da urade oni, a Å¡ta se od
dokumentacije očekuje od mene.
Anonimus  - re: Kako prijaviti radnika?   |95.180.40.xxx |28-03-2011 05:59:27
Andrijana Bulatovic napisa:
Želim da prijavim radnika,ali mi nije jasno odakle da krenem
-Da li prvo da idem u PIO fond ili u fond za zdravstveno osiguranje?
-Gde se kupuju(ili vade) i gde se zatim predaju ROD1 i OPD obrazac?
-Ja sam osnivač i trenutno
jedini zaposleni, pa me zanima gde mogu da dobijem registarski broj koji ću koristiti za mog novozaposlenog, poÅ¡to ste rekli da se razlikuju?
Unapred hvala [/quote][quote=Duc a]Planiram da otvorim prodavnicu u kojoj cu ja
biti jedini zaposleni sto znaci da sam i vlasnik.Kakva je procedura kod prijave radnika ,tj. mene?Ko obavlja prijavu,moj knjigovodja ili ja?
slavisa   |212.200.65.xxx |10-10-2012 13:32:02
treba da prijavim radnika, njemu je istekla licna karta :s ali ima vazeci pasos.
Da li je moguce izvrsiti prijavu radnika sa kopijom pasosa, s obzirom da je procedura za lk strasna?
Zorica  - Prijava radnika   |93.86.121.xxx |29-04-2013 11:41:30
Da li je neophodno da radnik koga bi trebalo prijaviti bude na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje? Da li ga je moguće prijaviti ako se ne nalazi na evidenciji?
Anonimus   |188.2.54.xxx |29-04-2013 21:23:24
Citat:
Da li je neophodno da radnik koga bi trebalo prijaviti bude na evidenciji nacionalne službe za zapoÅ¡ljavanje? Da li ga je moguće prijaviti ako se ne nalazi na evidenciji?

Nije neophodno. Npr. juče je napustio dotadaÅ¡nje radno mesto, a danas je počeo da radi kod drugog poslodavca; neće ni stići da bude prijavljen u službi za zapoÅ¡ljavanje (to ionako nije obavezno - da
nezaposleni bude tamo evidentiran)
Deki  - re: re: Kako prijaviti radnika?   |212.200.65.xxx |27-05-2013 00:35:23
Imam doo i jedini sam osnivac i zaposleni ali moje prebivaliste i sediste firme su u razlicitim gradovima pa me interesuje gde se prijavljujem fondu za PIO? Gde zivim ili gde se firma nalazi?
shomson   |79.175.117.xxx |27-11-2013 02:50:08
uvek na opstinu sedista firme ;)
Dodaj komentar
Ime:
Email:
 
Naslov:
UBBCode:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img] 
 
 
:D:):(:0:shock::confused:8):lol::x:P:oops::cry::evil::twisted::roll::wink:
:!::?::idea::arrow:
 
Morate navesti anti-spam kod koji stoji na slici.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

 
< Prethodno / Previous   Sledeće / Next >


CONTENT

Avoid evil and it will avoid thee.
 

TRANSLATE
EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish

SAJTOVI OÄŒLAÅ IVAÄŒA

.
 
Bolje je dvaput i triput pitati, nego jedanput zalutati.
 
poslovni adresar - PANS - poslovni oglasnik